Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập trang 97, 98 SGK Toán 2: Bảng nhân 3 - Luyện tập

Giải bài tập trang 97, 98 SGK Toán 2: Bảng nhân 3 - Luyện tập

Giải bài tập trang 97, 98 SGK Toán 2: Bảng nhân 3 - Luyện tập với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh nắm được cách lập bảng nhân 3 và học thuộc lòng bảng nhân 3. Đồng thời giúp các em học sinh giải các bài toán đếm thêm 3. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 94 SGK Toán 2: Thừa số - Tích

Giải bài tập trang 95, 96 SGK Toán 2: Bảng nhân 2 - Luyện tập

Hướng dẫn giải bài Bảng nhân 3 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 2 trang 97)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

3 × 3 = 3 × 8 = 3 × 1 =

3 × 5 = 3 × 4 = 3 × 10 =

3 × 9 = 3 × 2 = 3 × 6 =

3 × 7=

Hướng dẫn giải

3 × 3 = 9 3 × 8 = 24 3 × 1 = 3

3 × 5 = 15 3 × 4 = 12 3 × 10 = 30

3 × 9 = 27 3 × 2 = 6 3 × 6 = 18

3 × 7= 21

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Mỗi nhóm có 3 học sinh. có 10 nhóm như vậy. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh?

Hướng dẫn giải

Có tất cả số học sinh là:

3 × 10 = 30 (học sinh)

Đáp số: 30 học sinh

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Đếm thêm 3 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài tập trang 97, 98 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Điền lần lượt các số: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30

Hướng dẫn giải bài Luyện tập Bảng nhân 3 (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 2 trang 98)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Số?

Giải bài tập trang 97, 98 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 97, 98 SGK Toán 2

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Viết số thích hợp vào chỗ trống theo mẫu

Giải bài tập trang 97, 98 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 97, 98 SGK Toán 2

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Mỗi can đựng được 3 lít dầu. Hỏi 5 can như thế đựng được bao nhiêu lít dầu?

Hướng dẫn giải

Số lít dầu đựng tròn 5 can là:

3 × 5 = 15 (l)

Đáp số: 15 l

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Mỗi túi có 3kg gạo. Hỏi 8 túi như thế có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Hướng dẫn giải

Số gạo có trong 8 túi là:

3 × 8 = 24 (kg)

Đáp số: 24 kg

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Số?

a) 3; 6; 9;...;....

b) 10; 12; 14; ...;....

c) 21; 24; 27;....;....

Hướng dẫn giải

a) 3; 6; 9 ;12; 15

b) 10; 12; 14; 16; 18

c) 21; 24; 27; 30; 33

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 99, 100 SGK Toán 2: Bảng nhân 4 - Luyện tập

Chia sẻ, đánh giá bài viết
13
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm