Giải bài tập trang 158 SGK Toán 2: Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000

Giải bài tập trang 158 SGK Toán 2: Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000

Giải bài tập trang 158 SGK Toán 2: Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 với lời giải tương ứng từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập các kiến thức về phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 và luyện tập các dạng bài tập phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 157 SGK Toán 2: Luyện tập phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 158 SGK Toán 2: Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 (bài 1, 2, 3, 4 trang 158/SGK Toán 2)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

Giải bài tập trang 158 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

a. Kết quả bằng 243.

b. Kết quả bằng 333.

c. Kết quả bằng 372.

d. Kết quả bằng 505.

e. Kết quả bằng 120.

f. Kết quả bằng 541.

g. Kết quả bằng 13.

h. Kết quả bằng 910.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đặt tính rồi tính:

548 – 312; 732 – 201; 592 – 222; 395 – 23

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 158 SGK Toán 2

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tính nhẩm (theo mẫu):

a) 500 – 200 = 300 700 – 300 = 900 – 300 =

600 – 100 = 600 – 400 = 800 – 500 =

b) 1000 – 200 = 800 1000 – 400 = 1000 – 500 =

Hướng dẫn giải

a) 500 – 200 = 300 700 – 300 = 400 900 – 300 = 600

600 – 100 = 500 600 – 400 = 200 800 – 500 = 300

b) 1000 – 200 = 800 1000 – 400 = 600 1000 – 500 = 500

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Đàn vịt có 183 con, đàn gà ít hơn đàn vịt 121 con. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con?

Hướng dẫn giải

Đàn gà có tất cả là:

183 – 121 = 62 (con)

Đáp số: 62 con.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 159 SGK Toán 2: Luyện tập Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000

Đánh giá bài viết
6 654
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm