Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải vở bài tập Toán 2 bài 23: Bài toán về nhiều hơn

Giải vở bài tập Toán 2 bài 23: Bài toán về nhiều hơn có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài toán có lời văn dạng nhiều hơn. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải vở bài tập toán lớp 2 bài 23 dưới đây.

1. Lời giải vở bài tập Toán 2 bài 23 câu 1

Đề bài: Hòa có 6 bút chì màu, Lan có nhiều hơn Hòa 2 bút chì màu. Hỏi Lan có mấy bút chì màu?

Tóm tắt:

Hòa có: 6 bút chì màu

Lan nhiều hơn Hòa: 2 bút chì màu

Lan có: ….. bút chì màu?

Bài giải:

Lan có số bút chì là:

6 + 2 = 8 (bút)

Đáp số: 8 bút

2. Lời giải vở bài tập Toán lớp 2 bài 23 câu 2

Đề bài: Nam có 12 nhãn vở, Bắc có nhiều hơn Nam 4 nhãn vở. Hỏi Bắc có bao nhiêu nhãn vở?

Tóm tắt:

Nam có: ….. nhãn vở

Bắc nhiều hơn Nam: ….. nhãn vở

Bắc có: ….. nhãn vở?

Tóm tắt:

Nam có: 12 nhãn vở

Bắc nhiều hơn: 4 nhãn vở

Bắc có: ….. nhãn vở

Bài giải:

Bắc có số nhãn vở là:

12 + 4 = 16 (nhãn vở)

Đáp số: 16 nhãn vở

3. Lời giải vở bài tập Toán lớp 2 bài 23 câu 3

Câu 3. Dũng cao 95 cm, Hồng cao hơn Dũng 4 cm. Hỏi Hồng cao bao nhiêu xăng – ti – mét?

Giải vở bài tập Toán 2 bài 23 trang 26

Tóm tắt:

Dũng cao: 95 cm

Hồng cao hơn Dũng: 4 cm

Hồng cao: ….. cm?

Bài giải:

Hồng cao là:

95 + 4 = 99 (cm)

Đáp số: 99 cm.

Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 2 bài 24: Luyện tập bài toán về nhiều hơn

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
7
Sắp xếp theo

    Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

    Xem thêm