Giải bài tập trang 30 SGK Toán 2: Bài toán về ít hơn

Lời giải bài tập trang 30 SGK Toán 2

Giải bài tập trang 30 SGK Toán 2: Bài toán về ít hơn bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập SGK Toán 2 giúp các em học sinh ôn tập dạng Toán có lời văn về ít hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 30 SGK Toán 2: Bài toán về ít hơn (bài 1, 2, 3 trang 30/SGK Toán 2)

Bài 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Vườn nhà Mai có 17 cây cam, vườn nhà Hoa có ít hơn vườn nhà Mai 7 cây cam. Hỏi vườn nhà Hoa có mấy cây cam?

Tóm tắt

Giải bài tập trang 30 SGK Toán 2

Bài giải

Số cây cam vườn nhà Hoa có là:

17 - 7 = 10 (cây cam)

Đáp số: 10 cây cam.

Bài 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

An cao 95cm, Bình thấp hơn An 5cm. Hỏi Bình cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

Giải bài tập trang 30 SGK Toán 2

Bài giải

Chiều cao của Bình là:

95 - 5 = 90 (cm)

Đáp số: 90 cm

Bài 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Lớp 2A có 15 học sinh gái, số học sinh trai của lớp ít hơn số học sinh gái 3 bạn. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh trai?

Bài giải

Số học sinh trai lớp 2A có là:

15 - 3 = 12 ( học sinh )

Đáp số: 12 học sinh.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 31 SGK Toán 2: Luyện tập

Đánh giá bài viết
2 3.605
Sắp xếp theo

Giải bài tập Toán lớp 2

Xem thêm