Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải vở bài tập Toán 2 bài 123: Tìm số bị chia

Giải vở bài tập Toán 2 bài 123

Giải vở bài tập Toán 2 bài 123: Tìm số bị chia cùng với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hiểu được cách tìm số bị chia khi biết thương và số chia, cách trình bày bài giải dạng toán này. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 123 trang 41

Câu 1. Tính nhẩm:

6 : 2 =......…

3 × 2 =......…

15 : 3 =......…

5 × 3 =.........

12 : 4 =......…

3 × 4 =......…

20 : 5 =......…

4 × 5 =.........

Câu 2. Tìm x:

a, X : 3 = 5

..................…

b, X : 4 = 2

..........................

c, X : 5 = 4

.....................…

Câu 3.Có một số bao xi măng xếp đều lên 4 xe, mỗi xe xếp 5 bao. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao xi măng?

Bài giải

.......................

Câu 4. Tìm y:

a, Y − 3 = 4

.........................…

Y : 3 = 4

.........................…

b, Y − 4 = 5

.........................…

Y : 4 = 5

........................

c, Y − 2 = 3

.........................…

Y : 2 = 3

..........................

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Tính nhẩm:

6 : 2= 3

3 × 2 = 6

15 : 3 = 5

5 × 3 = 15

12 : 4 = 3

3 × 4 = 12

20 : 5 = 5

4 × 5 = 20

Câu 2. Tìm x:

a, X: 3 = 5

X = 3 × 5

X = 15

b, X: 4 = 2

X = 4 × 2

X = 8

c, X: 5 = 4

x = 5 × 4

X = 20

Câu 3. Có một số bao xi măng xếp đều lên 4 xe, mỗi xe xếp 5 bao. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao xi măng?

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 2 bài 123: Tìm số bị chia

Bài giải

Số bao xi măng xếp lên 4 xe là:

4 × 5 = 20 (bao)

Đáp số: 20 bao

Câu 4. Tìm y:

a, Y− 3 = 4

Y = 3 + 4

Y = 7

Y : 3 = 4

Y = 3 × 4

Y = 12

b, Y − 4 = 5

Y = 4 + 5

Y = 9

Y : 4 = 5

Y = 5 × 4

Y = 20

c, y − 2 = 3

Y = 2 + 3

Y = 5

Y : 2 = 3

Y = 3 × 2

Y = 6

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
3
Sắp xếp theo

    Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

    Xem thêm