Giải bài tập trang 39 SGK Toán 2: Luyện tập

Lời giải bài tập trang 39 SGK Toán 2

Giải bài tập trang 39 SGK Toán 2: Phép cộng với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập củng cố các dạng bài tập với phép cộng. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 39 SGK Toán 2: Phép cộng (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 39/SGK Toán 2)

Bài 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

a) 9 + 6 = 7 + 8 = 6 + 5 = 3 + 9 =

6 + 9 = 8 + 7 = 5 + 6 = 9 + 3 =

b) 3 + 8 = 4 + 8 = 2 + 9 = 6 + 7 =

5 + 8 = 4 + 7 = 5 + 9 = 7 + 7 =

Bài giải

a) 9 + 6 = 15 7 + 8 = 15 6 + 5 = 11 3 + 9 = 12

6 + 9 = 15 8 + 7 = 15 5 + 6 = 11 9 + 3 = 12

b) 3 + 8 = 11 4 + 8 = 12 2 + 9 = 11 6 + 7 = 13

5 + 8 = 13 4 + 7 = 11 5 + 9 = 14 7 + 7 = 14

Bài 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính:

8 + 4 + 1 = 7 + 4 + 2 = 6 + 3 + 5 =

8 + 5 = 7 + 6 = 6 + 8 =

Bài giải

8 + 4 + 1 = 13 7 + 4 + 2 = 13 6 + 3 + 5 = 14

8 + 5 = 13 7 + 6 = 13 6 + 8 = 14

Bài 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tính:

Giải bài tập trang 39 SGK Toán 2

Bài giải

Giải bài tập trang 39 SGK Toán 2

Bài 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Mẹ hái được 38 quả bưởi, chị hái được 16 quả bưởi. Hỏi mẹ và chị hái được tất cả bao nhiêu quả bưởi?

Bài giải

Số quả bưởi mẹ và chị hái được tất cả là:

38 + 16 = 54 (quả bưởi)

Đáp số: 54 quả bưởi.

Bài 5. (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Điền chữ số thích hợp vào chỗ trống:

a) 5 ... > 58; b) 89 < ... 8.

Bài giải

a) 59 > 58; b) 89 < 98.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 40 SGK Toán 2: Phép cộng có tổng bằng 100

Đánh giá bài viết
2 1.776
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm