Giải bài tập trang 66 SGK Toán 2: 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9

Giải bài tập trang 66 SGK Toán 2: 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9

Giải bài tập trang 66 SGK Toán 2: 55 - 8, 56 - 7, 37 - 8, 68 - 9 giúp học sinh biết cách thực hiện phép trừ dạng có nhớ (số bị trừ có hai chữ số, số trừ có một số). Đồng thời củng cố cách tìm số hạng chưa biết trong phép cộng.

Giải bài tập trang 65 SGK Toán 2: 15, 16, 17, 18 trừ đi một số

Hướng dẫn giải bài 55 – 8; 56 – 7; 37 – 8; 86 – 9 (bài 1, 2 SGK Toán lớp 2 trang 66)

Giải bài tập trang 66 SGK Toán 2

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

Giải bài tập trang 66 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

a) Kết quả lần lượt là: 36, 69, 88, 57, 6

b) Kết quả lần lượt là: 59, 87, 28, 47, 39

c) Kết quả lần lượt là:78, 69, 39, 49, 28

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tìm x:

a) x + 9 = 27; b) 7 + x = 35; c) x + 8 = 46

Hướng dẫn giải

a) x + 9 = 27; b) 7 + x = 35; c) x + 8 = 46

x = 27 – 9 x = 35 – 7 x = 46 – 8

x = 18 x = 28 x = 38

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Vẽ hình theo mẫu

Giải bài tập trang 66 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Học sinh tự vẽ hình theo mẫu

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 67 SGK Toán 2: 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29

Đánh giá bài viết
1 1.711
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm