Giải vở bài tập Toán 2 bài 68: Luyện tập Bảng trừ

Giải vở bài tập Toán 2 bài 68

Giải vở bài tập Toán 2 bài 68: Luyện tập Bảng trừ với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh nắm được kiến thức cơ bản về bảng trừ. Mời các em tham khảo.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 68 trang 72

Câu 1. Tính nhẩm:

11 − 6 =..…

12 − 6 =..…

13 − 6 =..…

14 − 6 =..…

15 − 6 =..…

16 − 7 =..…

15 − 7 =..…

11 − 7 =..…

12 − 7 =..…

13 − 7 =..…

14 − 7 =..…

16 − 8 =..…

17 − 8 =.....

15 − 8 =..…

11 − 8 =..…

12 − 8 =..…

13 − 8 =..…

14 − 8 =..…

11 − 9 =..…

12 − 9 =..…

13 − 9 =..…

14 − 9 =..…

15 − 9 =..…

16 − 9 =..…

17 − 9 =..…

18 − 9 =...…

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

32 - 7 64 - 25 73 - 14 85 - 56

Câu 3. Tìm x:

a) x + 8 = 41

b) 6 + x = 50

c) x – 25 = 25

Câu 4. Bao to có 35kg gạo, bao bé có ít hơn bao to 8kg gạo. Hỏi bao bé có bao nhiêu ki – lô – gam gạo?

Câu 5. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 68: Luyện tập Bảng trừ

Đoạn thẳng AB dài khoảng:

A. 10cm

B. 11cm

C. 12cm

D. 13cm

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

11 − 6 = 5

12 − 6 = 6

13 − 6 = 7

14 − 6 = 8

15 − 6 = 9

11 − 7 = 4

12 − 7 = 5

13 − 7 = 6

14 − 7 = 7

15 − 7 = 8

16 − 7 = 9

11 − 8 = 3

12 − 8 = 4

13 − 8 = 5

14 − 8 = 6

15 − 8 = 7

16 − 8 = 8

17 − 8 = 9

11 − 9 = 2

12 − 9 = 3

13 − 9 = 4

14 − 9 = 5

15 − 9 = 6

16 − 9 = 7

17 − 9 = 8

18 − 9 = 9

Câu 2.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 68: Luyện tập Bảng trừ

Câu 3.

a) x + 8 = 41

x = 41 – 8

x = 33

b) 6 + x = 50

x = 50 – 6

x = 44

c) x – 25 = 25

x = 25 + 25

x = 50

Câu 4.

Tóm tắt

Bao to có : 35kg gạo

Bao bé có ít hơn : 8kg gạo

Bao bé có :….kg gạo?

Bài giải

Bao bé có số ki – lô – gam gạo là:

35 – 8 = 27 (kg)

Đáp số: 27 kg

Câu 5.

Chọn đáp án C. 12cm

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 1.803
Sắp xếp theo

Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

Xem thêm