Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải vở bài tập Toán 2 bài 38: Luyện tập Bảng cộng

Giải vở bài tập Toán 2 bài 38

Giải vở bài tập Toán 2 bài 38: Luyện tập Bảng cộng trang 41 gồm câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, câu 5 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập SBT giúp các em học sinh ôn tập củng cố các dạng bài tập phép cộng.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 38 câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 41

Câu 1. Tính nhẩm:

9 + 8 =..…

7 + 6 =..…

5 + 6 =..…

2 + 9 =..…

4 + 8 =..…

9 + 9 =..…

3 + 8 =..…

7 + 7 =..…

5 + 7 =..…

8 + 6 =..…

4 + 9 =..…

9 + 7 =..…

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 38: Luyện tập Bảng cộng

Câu 3. Mẹ hái được 56 quả cam, chị hái được nhiều hơn mẹ 18 quả. Hỏi chị hái được bao nhiêu quả cam?

Câu 4. Ghi kết quả tính:

8 + 5 + 1 =..…

8 + 6 =..…

5 + 4 + 3 =..…

5 + 7 =..…

6 + 5 + 4 =..…

6 + 9 =.....

Câu 5. Điền chữ số thích hợp vào ô trống:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 38

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

9 + 8 = 17

7 + 6 = 13

5 + 6 = 11

2 + 9 = 11

4 + 8 = 11

9 + 9 = 18

3 + 8 = 11

7 + 7 = 14

5 + 7 = 12

8 + 6 = 14

4 + 9 = 13

9 + 7 = 16

Câu 2.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 38 đáp án câu 2

Câu 3.

Tóm tắt

Mẹ hái được : 56 quả cam

Chị hái hơn mẹ : 18 quả cam

Chị hái được :… quả cam?

Bài giải

Số quả cam chị hái được là:

56 + 18 = 74 (quả)

Đáp số: 74 quả

Câu 4.

8 + 5 + 1 = 14

8 + 6 = 14

5 + 4 + 3 = 12

5 + 7 = 12

6 + 5 + 4 = 15

6 + 9 = 15

Câu 5.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 38 đáp án câu 5

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

>>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 2 bài 38: Luyện tập Bảng cộng

Chia sẻ, đánh giá bài viết
4
Sắp xếp theo

    Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

    Xem thêm