Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập trang 48 SGK Toán 2: 11 trừ đi một số 11 - 5

Giải bài tập trang 48 SGK Toán 2: 11 trừ đi một số 11 - 5

Giải bài tập trang 48 SGK Toán 2: 11 trừ đi một số 11 - 5 giúp các em học sinh nắm được cách tự lập bảng trừ có nhớ dạng 11 - 5 và thuộc lòng bảng trừ. Đồng thời biết cách vận dụng bảng trừ để làm tính, cách đọc tên gọi thành phần và kết quả của phép trừ.

Giải bài tập trang 45, 46 SGK Toán 2: Tìm một số hạng trong một tổng - Luyện tập

Giải bài tập trang 48 SGK Toán 2: 11 trừ đi một số (bài 1, 2, 3, 4 trang 48/SGK Toán 2)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

a) 9 + 2 = 8 + 3 = 7 + 4 = 6 + 5 =

2 + 9 = 3 + 8 = 4 + 7 = 5 + 6 =

b) 11 – 9 = 11 – 8 = 11 – 7 = 11 – 6 =

11 – 2 = 11 – 3 = 11 – 4 = 11 – 5 =

c) 11 – 1 – 5 = 11 – 1 – 9 = 11 – 1 – 3 =

11 – 6 = 11 – 10 = 11 – 4 =

Hướng dẫn giải

a) 9 + 2 = 7 8 + 3 = 11 7 + 4 = 11 6 + 5 = 11

2 + 9 = 11 3 + 8 = 11 4 + 7 = 11 5 + 6 = 11

b) 11 – 9 = 2 11 – 8 = 3 11 – 7 = 4 11 – 6 = 5

11 – 2 = 9 11 – 3 = 8 11 – 4 = 7 11 – 5 = 6

c) 11 – 1 – 5 = 5 11 – 1 – 9 = 1 11 – 1 – 3 = 7

11 – 6 = 5 11 – 10 = 1 11 – 4 = 7

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính:

Giải bài tập trang 48 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 48 SGK Toán 2

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 11 và 7; b) 11 và 9; c) 11 và 3.

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 48 SGK Toán 2

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Bình có 11 quả bóng bay, Bình cho bạn 4 quả. Hỏi Bình còn lại mấy quả bóng bay?

Hướng dẫn giải

Số quả bóng bay Bình còn lại là:

11 – 4 = 7 (quả bóng)

Đáp số: 7 quả bóng bay.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 50 SGK Toán 2: 51 - 15

Chia sẻ, đánh giá bài viết
6
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm