Giải vở bài tập Toán 2 bài 101: Luyện tập chung

Giải vở bài tập Toán 2 bài 101

Giải vở bài tập Toán 2 bài 101: Luyện tập chung là lời giải Vở bài tập Toán 2 tập 2 trang 18, 19 có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em học sinh luyện tập các dạng Toán về phép nhân, củng cố kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 101 câu 1, 2, 3, 4, 5

Câu 1: Tính nhẩm:

2 × 5 =..... 5 × 4 =..… 5 × 8 =..…

2 × 9 =..… 3 × 5 =..… 4 × 5 =.…

4 × 8 =..… 3 × 9 =.... 4 × 5 =..…

3 × 6 =..… 3 × 8 =..... 4 × 9 =..…

5 × 5 =..… 2 × 7 =..... 2 × 8 =..…

5 × 9 =.....

Câu 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 101 câu 2

Câu 3. Tính:

a, 3 × 9 + 18 =.................... =.....................…

b, 5 × 5 + 27 =.....................=.......................

c) 5 × 6 − 6 =....................…=.......................

d) 4 × 8 − 19 = ..................…=.......................

Câu 4. Tính độ dài đường gấp khúc sau:

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 101 câu 4

Bài giải

................

Câu 5. Mỗi bàn có 2 bạn ngồi học. Hỏi 10 bàn như thế có bao nhiêu bạn ngồi học?

Bài giải

.................

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Tính nhẩm:

2 × 5 = 10 5 × 4 = 20 5 × 8 = 40

2 × 9 = 18 3 × 5 = 15 4 × 5 = 20

4 × 8 = 32 3 × 9 = 27 4 × 5 = 20

3 × 6 = 18 3 × 8 = 24 4 × 9 = 36

5 × 5 = 25 2 × 7 = 14 2 × 8 = 16

5 × 9 = 45

Câu 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Giải vở bài tập Toán 2 bài 101 câu 2

Câu 3. Tính:

a)

3 × 9 + 18 = 27 + 18 = 45

b)

5 × 5 + 27 = 25 + 27 = 52

c)

5 × 6 − 6 = 30 − 6 = 24

d)

4 × 8 − 19 = 32 − 19 = 13.

Câu 4. Tính độ dài đường gấp khúc sau:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 101 câu 4

Bài giải

Cách 1:

Độ dài đường gấp khúc ABCDE:

3 + 3 + 3 + 3= 12(cm)

Đáp số: 12cm

Cách 2:

Độ dài đường gấp khúc ABCDE:

3 x 4= 12(cm)

Đáp số: 12cm

Câu 5. Mỗi bàn có 2 bạn ngồi học. Hỏi 10 bàn như thế có bao nhiêu bạn ngồi học?

Tóm tắt:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 101 câu 5

Bài giải

Số bạn ngồi ở 10 bàn là:

2 x 10 = 20 (bạn)

Đáp số: 20 bạn

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 2.933
Sắp xếp theo

Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

Xem thêm