Giải bài tập trang 38 SGK Toán 2: Phép cộng

Lời giải bài tập trang 38 SGK Toán 2

Giải bài tập trang 38 SGK Toán 2 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập củng cố các dạng bài tập phép cộng. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 38 SGK Toán 2: Phép cộng (bài 1, 2, 3, 4 trang 38/SGK Toán 2)

Bài 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

a) 9 + 2 = 8 + 3 = 7 + 4 = 6 + 5 =

9 + 3 = 8 + 4 = 7 + 5 = 6 + 6 =

9 + 4 = 8 + 5 = 7 + 6 =

9 + 5 = 8 + 6 = 7 + 7 =

9 + 6 = 8 + 7 =

9 + 7 = 8 + 8 =

9 + 8 =

9 + 9 =

b) 2 + 9 = 3 + 8 = 4 + 7 = 5 + 6 =

3 + 9 = 4 + 8 = 5 + 7 =

4 + 9 = 5 + 8 =

5 + 9 =

Bài giải

a) 9 + 2 = 11 8 + 3 = 11 7 + 4 = 11 6 + 5 = 11

9 + 3 = 12 8 + 4 = 12 7 + 5 = 12 6 + 6 = 12

9 + 4 = 13 8 + 5 = 13 7 + 6 = 13

9 + 5 = 14 8 + 6 = 14 7 + 7 = 14

9 + 6 = 15 8 + 7 = 15

9 + 7 = 16 8 + 8 = 16

9 + 8 = 17

9 + 9 = 18

b) 2 + 9 = 11 3 + 8 = 11 4 + 7 = 11 5 + 6 = 11

3 + 9 = 12 4 + 8 = 12 5 + 7 = 12

4 + 9 = 13 5 + 8 = 13

5 + 9 = 14

Bài 2. Tính:

Giải bài tập trang 38 SGK Toán 2

Bài giải

Giải bài tập trang 38 SGK Toán 2

Bài 3. Hoa cân nặng 28kg, Mai cân nặng hơn Hoa 3kg. Hỏi Mai cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

Số kg Mai cân nặng là:

28 + 3 = 31 (kg)

Đáp số: 31 kg

Bài 4. Trong hình bên:

Giải bài tập trang 38 SGK Toán 2

a) Có mấy hình tam giác?

b) Có mấy hình tứ giác?

Bài giải

Ghi số vào hình:

Giải bài tập trang 38 SGK Toán 2

a) Có 3 hình tam giác là: h1; h2; h3.

b) Có 3 hình tứ giác là: h(1,2); h(2,3); h(1,2,3).

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 39 SGK Toán 2: Luyện tập

Đánh giá bài viết
6 1.880
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm