Giải vở bài tập Toán 2 bài 36: Luyện tập

Giải vở bài tập Toán 2 bài 36 trang 39

Giải vở bài tập Toán 2 bài 36: Luyện tập với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập củng cố các dạng bài tập phép cộng 6 cộng với một số. Mời các em cùng tham khảo và tải bài tập về để luyện tập.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 36: Luyện tập

Câu 1. Tính nhẩm

6 + 1 =..…

6 + 6 =..…

6 + 0 =..…

6 + 2 =..…

6 + 7 =..…

7 + 6 =..…

6 + 3 =..…

6 + 8 =..…

8 + 6 =..…

6 + 4 =..…

6 + 9 =..…

9 + 6 =..…

6 + 5 =..…

6 + 10 =..…

10 + 6 =..…

Câu 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng

26

36

46

56

66

47

Số hạng

15

7

24

9

18

46

Tổng

Câu 3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 36 trang 39

Câu 4. Số

Trong hình bên:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 36 trang 39

a) Có ... hình tam giác

b) Có ... hình tứ giác

Câu 5. Số

Giải vở bài tập Toán 2 bài 36 trang 39

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

6 + 1 = 7

6 + 6 = 12

6 + 0 = 0

6 + 2 = 8

6 + 7 = 13

7 + 6 = 13

6 + 3 = 9

6 + 8 = 14

8 + 6 = 14

6 + 4 = 10

6 + 9 = 15

9 + 6 = 15

6 + 5 = 11

6 + 10 = 16

10 + 6 = 16

Câu 2.

Số hạng

26

36

46

56

66

47

Số hạng

15

7

24

9

18

46

Tổng

41

43

70

65

84

93

Câu 3.

Tóm tắt:

Giải VBT Toán 2

Bài giải

Số cây của đội 2 trồng được là:

36 + 6 = 42 (cây)

Đáp số: 42 cây.

Câu 4.

Trong hình bên:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 36 trang 39

a) Có 3 hình tam giác

b) Có 3 hình tứ giác

Câu 5.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 36 trang 39

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
5 4.435
Sắp xếp theo

Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

Xem thêm