Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập 49 + 25

Bài tập Toán lớp 2: 49 + 25 là tài liệu do VnDoc biên soạn với các bài tập Toán lớp 2 cơ bản, giúp các em học sinh luyện tập các dạng Toán lớp 2 đạt kết quả tốt nhất, góp phần củng cố thêm kiến thức của các em.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

A. Lý thuyết cần nhớ về phép cộng 49 + 25

+ Phép cộng 49 + 25

Đặt tính:

Bài tập 49 + 25

Hàng đơn vị: 9 cộng 5 bằng 14, viết 4 nhớ 1

Hàng chục: 4 cộng 2 được 4, thêm 1 (nhớ ở hàng đơn vị) bằng 7, viết 7

B. Bài tập vận dụng về phép cộng 49 + 25

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Kết quả của phép tính 34 + 29 là:

A. 63B. 53C. 43D. 23

Câu 2: Tính nhẩm 29 + 24 + 11 ta được kết quả là:

A. 74B. 54C. 64D. 44

Câu 3: Phép tính nào dưới đây có kết quả nhỏ nhất?

A. 49 + 17B. 23 + 19C. 29 + 29D. 18 + 59

Câu 4: Kết quả của phép tính 49 + 35 là:

A. 84B. 74C. 64D. 54

Câu 5: Hà có 34 gói kẹo, Hoa có 29 gói kẹo. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu gói kẹo?

A. 43 gói kẹoB. 53 gói kẹoC. 63 gói kẹoD. 33 gói kẹo

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

Số hạng92939919
Số hạng1537473514
Tổng2444

Bài 2: Tính

29 + 1516 + 1934 + 2949 + 17

Bài 3: Lớp 2A có 14 học sinh nam và 19 học sinh nữ. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh?

C. Lời giải bài tập về phép cộng 49 + 25

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
ACBAC

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

Số hạng92939919
Số hạng1537473514
Tổng2466864433

Bài 2:

29 + 15 = 4416 + 19 = 3534 + 29 = 6349 + 17 = 66

Bài 3:

Lớp 2A có số học sinh là:

14 + 19 = 33 (học sinh)

Đáp số: 33 học sinh

--------

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bài tập Toán lớp 2: 49 + 25. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 2 nâng caobài tập môn Toán lớp 2 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

    Toán lớp 2

    Xem thêm