Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải vở bài tập Toán 2 bài 91: Bảng nhân 2

Giải vở bài tập Toán 2 bài 91

Giải vở bài tập Toán 2 bài 91: Bảng nhân 2 giúp các em học sinh nắm được cách lập bảng nhân 2 và học thuộc lòng bảng nhân 2, giải các bài toán đếm thêm 2 trong phạm vi bảng nhân 2. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết bài giải.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 91 câu 1, 2, 3 ,4, 5

Câu 1. Tính nhẩm:

2 x 3=...

2 x 2=..

2 x 5=..

2 x 7=...

2 x 8=...

2 x 4=...

2 x 9=...

2 x 6=...

2 x 1=…

2 x 10=...

Câu 2. Mỗi con chim có 2 chân. Hỏi 5 con chim có bao nhiêu chân?

Câu 3. Mỗi đôi giày có 2 chiếc giày. Hỏi 10 đôi giày có bao nhiêu chiếc giày?

Câu 4. Đếm thêm 2 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 91 câu 4

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

2 x 3= 6

2 x 2= 4

2 x 5= 10

2 x 7= 14

2 x 8= 16

2 x 4= 8

2 x 9= 18

2 x 6= 12

2 x 1= 2

2 x 10= 20

Câu 2.

Bài giải

Số chân 10 con chim có là:

2 x 10 = 20 (chân)

Đáp số: 20 chân

Câu 3.

Bài giải

Số chiếc giày có trong 10 đôi giày là:

2 x 10 = 20 (chiếc)

Đáp số: 20 chiếc

Câu 4.

Bài giải vở bài tập Toán 2 bài 91 câu 4

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
8
Sắp xếp theo

    Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

    Xem thêm