Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập trang 67 SGK Toán 2: 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29

Giải bài tập trang 67 SGK Toán 2: 65 – 38; 46 – 17; 57 – 28; 78 – 29

Giải bài tập trang 67 SGK Toán 2: 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29 biết cách thực hiện phép trừ có nhớ (số bị trừ có hai chữ số, số trừ có một chữ số). Đồng thời biết thực hiện phép trừ liên tiếp và giải toán có lời văn. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 66 SGK Toán 2: 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9

Hướng dẫn giải bài 65 – 38; 46 – 17 ; 57 – 28 ; 78 – 29 (Giải bài tập 1, 2, 3 SGK Toán lớp 2 trang 67)

Giải bài tập trang 67 SGK Toán 2

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK/67)

Tính

Giải bài tập trang 67 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

a) Kết quả lần lượt là: 58, 37, 49, 36, 8

b) Kết quả lần lượt là: 48, 59, 47, 48, 17

c) Kết quả lần lượt là: 79, 49, 19, 48, 29

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK/67)

Số?

Giải bài tập trang 67 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Điền lần lượt: 80, 70 Điền lần lượt: 70, 71

Điền lần lượt: 49, 64 Điền lần lượt: 64, 59

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK/67)

Năm nay bà 65 tuổi, mẹ kém bà 27 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi?

Hướng dẫn giải

Số tuổi của mẹ năm nay là

65 – 27 = 38 (tuổi)

Đáp số: 38 tuổi.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 68 SGK Toán 2: Luyện tập

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm