Giải bài tập trang 41, 42 SGK Toán 2: Lít

Giải bài tập trang 41, 42 SGK Toán 2: Lít

Giải bài tập trang 41, 42 SGK Toán 2: Lít với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập đơn vị đo khối lượng lít. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 41, 42 SGK Toán 2: Lít (bài 1, 2, 3, 4 trang 41, 42/SGK Toán 2)

Bài 1. Đọc, viết:

Giải bài tập trang 41, 42 SGK Toán 2

Bài giải:

Hình thứ hai:

Đọc: Mười lít

Viết: 10l

Hình thứ ba:

Đọc: Hai lít

Viết: 2l.

Bài 2. Tính (theo mẫu):

a) 9l + 8l = 17l 15l + 5l = 2l + 2l + 6l =

b) 17l - 6l = 18l - 5l = 28l - 4l - 2l =

Bài giải

a) 9l + 8l = 17l 15l + 5l = 20l 2l + 2l + 6l = 10l

b) 17l - 6l = 11l 18l - 5l = 13l 28l - 4l - 2l = 22l

Bài 3. Còn bao nhiêu lít?

Giải bài tập trang 41, 42 SGK Toán 2

Giải bài tập trang 41, 42 SGK Toán 2

Bài giải

b) 10l - 2l = 8l

c) 20l - 10l = 10l.

Bài 4. Lần đầu cửa hàng bán được 12l nước mắm, lần sau bán được 15l nước mắm. Hỏi cả hai lần bán được bao nhiêu lít nước mắm?

Bài giải

Số lít nước mắm cả hai lần cửa hàng bán được là

12 + 15 = 27 (l)

Đáp số: 27 lít.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 43 SGK Toán 2: Luyện tập

Đánh giá bài viết
13 2.001
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm