Giải vở bài tập Toán 2 bài 167: Luyện tập chung

Giải vở bài tập Toán 2 bài 167

Giải vở bài tập Toán 2 bài 167: Luyện tập chung bao gồm 5 câu có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SBT Toán 2 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố hệ thống toàn bộ các kiến thức đã học trong Chương 7.

Hướng dẫn chi tiết Giải vở bài tập Toán 2 bài 167 câu 1, 2, 3, 4, 5

Câu 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Giải vở bài tập Toán 2 bài 167 câu 1

Câu 2: Các số 836 ; 683 ; 863 ; 738 viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

………………………………………………

Câu 3: Đặt tính rồi tính:

63 − 28 39 + 61

………… …………

………… …………

………… …………

821 + 8 345 − 2

…………. …………

…………. …………

…………. …………

Câu 4. Tính:

30 + 16 − 37 =..........

=...........

5 x 7 + 35 = .............

=...........

20 : 4 x 6 = ............

=...........

40 : 5 : 2 =.........…..

=.......…

Câu 5.

a) Đo độ dài các cạnh của hình tứ giác rồi viết kết quả đo vào chỗ chấm.

b) Tính chu vi của hình tứ giác đó (xem hình vẽ)

Giải vở bài tập Toán 2 bài 167 câu 5

Bài giải:

.....................

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Bài giải vở bài tập Toán 2 câu 1

Câu 2. Các số 836 ; 683 ; 863 ; 738 viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

863; 836 ; 738 ; 683.

Câu 3. Đặt tính rồi tính:

Bài giải vở bài tập Toán 2 câu 3

Câu 4. Tính:

30 + 16 − 37 = 46 − 37

= 9

5 × 7 + 35 = 35 + 35

= 70

20 : 4 × 6 = 5 × 6

= 30

40 : 5 : 2 = 8 : 2

= 4

Câu 5.

a) Đo độ dài các cạnh của hình tứ giác rồi viết kết quả đo vào chỗ chấm.

b) Tính chu vi của hình tứ giác đó (xem hình vẽ)

Bài giải:

a) Đo độ dài các cạnh của hình tứ giác rồi viết kết quả đo vào chỗ chấm.

Bài giải vở bài tập Toán 2 câu 5

b) Tính chu vi của hình tứ giác đó (xem hình vẽ)

Chu vi của hình tứ giác là:

4 + 2 + 3 + 6 = 15(cm)

Đáp số: 15cm

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
14 730
Sắp xếp theo

Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

Xem thêm