Giải vở bài tập Toán 2 bài 160

Giải vở bài tập Toán 2 bài 160

Giải vở bài tập Toán 2 bài 160: Ôn tập về phép nhân và phép chia (tiếp theo) có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập các phép nhân chia Toán lớp 2, ôn tập ôn thi cuối năm. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 160 trang 86

Câu 1. Tính nhẩm:

4 × 5 =..…

5 × 4 =..…

20 : 4 =..…

20 : 5 =..…

3 × 4 =..…

4 × 3 =..…

12 : 3 =..…

12 : 4 =..…

4 × 2 =..…

2 × 4 =..…

8 : 4 =..…

8 : 2 =..…

2 × 3 =..…

3 × 2 =..…

6 : 2 =..…

6 : 3 =..…

Câu 2. Tính:

2 × 2 × 5 =.............=..........…

30 : 3 : 2 =.............=..........…

4 × 7 − 6 =.............=..........…

5 × 5 + 15 =.............=..........…

3 × 7 − 12 =.............=.............

4 : 4 + 25 =.............=.............

Câu 3. Có 28 cái kẹo chia đều cho 4 em. Hỏi mỗi em được nhận mấy cái kẹo?

Bài giải

...................

Câu 4. Có 28 quả cam chia cho các nhóm, mỗi nhóm được 4 quả cam. Hỏi có mấy nhóm được chia cam?

Bài giải

...................

Câu 5. Số?

Giải vở bài tập Toán 2 bài 160:

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Tính nhẩm:

4 × 5 = 20

5 × 4 = 20

20 : 4 = 5

20 : 5 = 4

3 × 4 = 12

4 × 3 = 12

12 : 3 = 4

12 : 4 = 3

4 × 2 = 8

2 × 4 = 8

8 : 4 = 2

8 : 2 = 4

2 × 3 = 6

3 × 2 = 6

6 : 2 = 3

6 : 3 = 2

Câu 2. Tính:

2 × 2 × 5 = 4 × 5 = 20

30 : 3 : 2 = 10 : 2 = 5

4 × 7 − 6 = 28 − 6 = 22

5 × 5 + 15 = 25 + 15 = 40

3 × 7 − 12 = 21 − 12 = 9

4 : 4 + 25 = 1 + 25 = 26

Câu 3. Có 28 cái kẹo chia đều cho 4 em. Hỏi mỗi em được nhận mấy cái kẹo?

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 2 bài 160:

Bài giải

Mỗi em có số kẹo là:

28 : 4 = 7 (cái)

Đáp số: 7 cái

Câu 4. Có 28 quả cam chia cho các nhóm, mỗi nhóm được 4 quả cam. Hỏi có mấy nhóm được chia cam?

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 2 bài 160:

Bài giải

Số nhóm được chia cam là:

28 : 4 = 7 (nhóm)

Đáp số: 7 nhóm

Câu 5. Số?

Giải vở bài tập Toán 2 bài 160:

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
2 589
Sắp xếp theo

Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

Xem thêm