Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập trang 56 SGK Toán 2: Tìm số bị trừ

Giải bài tập trang 56 SGK Toán 2: Tìm số bị trừ

Giải bài tập trang 56 SGK Toán 2: Tìm số bị trừ với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em học sinh biết cách tìm số bị trừ khi biết hiệu và số trừ, củng cố lại cách thực hiện phép trừ số tự nhiên có nhớ và không nhớ.

Giải bài tập trang 55 SGK Toán 2: Luyện tập

Hướng dẫn giải bài Tìm số bị trừ (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 2 trang 56)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tìm x:

a) x – 4 = 8

b) x – 9 = 18

c) x – 10 = 25

d) x – 8 = 24

e) x – 7 = 21

g) x – 12 = 36

Hướng dẫn giải

a) x – 4 = 8

x = 8 + 4

x = 12

b) x – 9 = 18

x = 18 + 9

x = 27

c) x – 10 = 25

x = 25 + 10

x = 35

d) x – 8 = 24

x = 24 + 8

x = 32

e) x – 7 = 21

x = 21+ 7

x = 28

g) x – 12 = 36

x = 36 + 12

x = 48

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Viết số thích hợp vào ô trống

Giải bài tập trang 56 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Điền lần lượt các số:

Số bị trừ: 11, 49, 62, 94

Hiệu: 7, 9, 35, 46

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Số?

Giải bài tập trang 56 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Điền lần lượt:

7 – 2 = 5

10 - 4 = 6

5 – 5 = 0

Bài 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

a) Vẽ đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD.

b) Đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD cắt nhau tại một điểm. Hãy ghi tên điểm đó.

Giải bài tập trang 56 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 56 SGK Toán 2

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 57 SGK Toán 2: 13 trừ đi một số 13 - 5

Đánh giá bài viết
7 5.898
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm