Giải vở bài tập Toán 2: Tự kiểm tra cuối năm học

Giải SBT Toán lớp 2: Tự kiểm tra cuối năm học

Giải vở bài tập Toán 2: Tự kiểm tra cuối năm học bao gồm 5 câu có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết các bài Toán lớp 2 để các em tự củng cố hệ thống lại kiến thức cả năm. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn chi tiết Giải vở bài tập Toán 2 câu 1, 2, 3, 4, 5

Câu 1. Tính nhẩm:

2 × 4 =...

3 × 8 =....

4 × 3 =..

5 × 9 =...

5 × 5 =.…

2 × 7 =...

10 : 2 =...

15 : 3 =…

20 : 4 =...

28 : 4 =…

40 : 5 =...

30 : 5 =…

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

68 + 24 73 − 49

………… …………

………… …………

………… …………

425 + 312 689 − 157

…………. …………

…………. …………

…………. …………

Câu 3. Con bò vàng nặng 320kg, con bò đen cân nặng hơn con bò vàng 9kg. Hỏi con bò đen cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải:

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Câu 4. Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là 37cm, 25cm, 30cm.

Bài giải:

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Câu 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 95 ; 100 ; 105 ; … .

b) 254 ; 244 ; 234 ; … .

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Tính nhẩm:

2 × 4 = 8

3 × 8 = 24

4 × 3 = 12

5 × 9 = 45

5 × 5 = 25

2 × 7 = 14

10 : 2 = 5

15 : 3 = 5

20 : 4 = 5

28 : 4 = 7

40 : 5 = 8

30 : 5 = 6

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

Giải vở bài tập Toán 2

Câu 3. Con bò vàng nặng 320kg, con bò đen cân nặng hơn con bò vàng 9kg. Hỏi con bò đen cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 2: Tự kiểm tra cuối năm học

Bài giải:

Con bò đen cân nặng: 320 + 9 = 329(kg)

Đáp số: 329 kg

Câu 4. Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là 37cm, 25cm, 30cm.

Bài giải:

Chu vi hình tam giác là: 37 + 25 + 30 = 92(cm)

Đáp số: 92cm

Câu 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 95 ; 100 ; 105 ; 110.

b) 254 ; 244 ; 234 ; 224.

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
9 1.375
Sắp xếp theo

    Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

    Xem thêm