Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập trang 40 SGK Toán 2: Phép cộng có tổng bằng 100

Lời giải bài tập trang 40 SGK Toán 2

Giải bài tập SGK Toán 2 trang 40: Phép cộng có tổng bằng 100 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập Phép cộng có tổng bằng 100. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 40 SGK Toán 2: Phép cộng có tổng bằng 100 (bài 1, 2, 3, 4 trang 40/SGK Toán 2)

Bài 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Giải bài tập trang 40 SGK Toán 2

Bài giải

Giải bài tập trang 40 SGK Toán 2

Bài 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính nhẩm:

60 + 40 =

80 + 20 =

30 + 70 =

90 + 10 =

50 + 50 =

Bài giải

60 + 40 = 100

80 + 20 = 100

30 + 70 = 100

90 + 10 = 100

50 + 50 = 100

Bài 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Số?

Giải bài tập trang 40 SGK Toán 2

Bài giải

Giải bài tập trang 40 SGK Toán 2

Bài 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Một cửa hàng buổi sáng bán được 85kg đường, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 15kg đường. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Tóm tắt:

Giải bài tập trang 40 SGK Toán 2

Bài giải:

Buổi chiều cửa hàng bán được:

85 + 15 = 100 (kg)

Đáp số: 100 kg đường.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 41, 42 SGK Toán 2: Lít

Đánh giá bài viết
8 2.497
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm