Giải vở bài tập Toán 2 bài 67: Bảng trừ

Giải vở bài tập Toán 2 bài 67

Giải vở bài tập Toán 2 bài 67: Bảng trừ với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh nắm được kiến thức cơ bản về bảng trừ đồng thời vận dụng bảng cộng trừ để làm tính và giải Toán. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 67 trang 71

Câu 1. Tính nhẩm

11 − 2 =..…

12 − 3 =..…

13 − 4 =..…

14 − 5 =..…

15 − 6 =..…

16 − 7 =..…

17 − 8 =..…

18 − 9 =..…

11 − 3 =..…

12 − 4 =..…

13 − 5 =..…

14 − 6 =..…

15 − 7 =..…

16 − 8 =..…

17 − 9 =.....

11 − 4 =..…

12 − 5 =..…

13 − 6 =..…

14 − 7 =..…

15 − 8 =..…

16 − 9 =....

11 − 5 =..…

12 − 6 =..…

13 − 7 =..…

14 − 8 =..…

15 − 9 =..…

11 − 6 =..…

12 − 7 =..…

13 − 8 =..…

14 − 9 =..…

11 − 7 =..…

12 − 8 =..…

13 − 9 =..…

11 − 8 =..…

12 − 9 =..…

Câu 2. Ghi kết quả tính:

9 + 6 − 8 = ..…

7 + 7 − 9 =.…

6 + 5 − 7 =..…

4 + 9 − 6 =..…

3 + 9 − 5 =..…

8 + 8 − 9 =.....

Câu 3. Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 67

Câu 4. Phép trừ có số bị trừ, số trừ, hiệu bằng nhau nhau là:………

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

11 − 2 = 9

12 − 3 = 9

13 − 4 = 9

14 − 5 = 9

15 − 6 = 9

16 − 7 = 9

17 − 8 = 9

18 − 9 = 9

11 − 3 = 8

12 − 4 = 8

13 − 5 = 8

14 − 6 = 8

15 − 7 = 8

16 − 8 = 8

17 − 9 = 8

11 − 4 = 7

12 − 5 = 7

13 − 6 = 7

14 − 7 = 7

15 − 8 = 7

16 − 9 = 7

11 − 5 = 6

12 − 6 = 6

13 − 7 = 6

14 − 8 = 6

15 − 9 = 6

11 − 6 = 5

12 − 7 = 5

13 − 8 = 5

14 − 9 = 5

11 − 7 = 4

12 − 8 = 4

13 − 9 = 4

11 − 8 = 3

12 − 9 = 3

Câu 2.

9 + 6 − 8 = 7

7 + 7 − 9 = 5

6 + 5 − 7 = 4

4 + 9 − 6 = 7

3 + 9 − 5 = 7

8 + 8 − 9 = 7

Câu 3.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 67

Câu 4.

Phép trừ có số bị trừ, số trừ, hiệu bằng nhau là: 0 – 0 = 0

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 2.624
Sắp xếp theo

Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

Xem thêm