Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 1: At my birthday party (số 1)

Ôn tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 1 có đáp án

Xin giới thiệu đến quý độc giả Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 1: At my birthday party (số 1) nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 2 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 1: At my birthday party (số 1)

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look and write

Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 1: At my birthday party (số 1)

Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 1: At my birthday party (số 1)

Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 1: At my birthday party (số 1)

1. _ a s _ a

2. p o _ c _ r _

3. _ i _ _ a

Exercise 2: Read and circle

1. I like popcorn

2. The pasta is yummy

3. The pizza is delicious

a. Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 1: At my birthday party (số 1)

b. Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 1: At my birthday party (số 1)

a. Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 1: At my birthday party (số 1)

b. Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 1: At my birthday party (số 1)

a. Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 1: At my birthday party (số 1)

b. Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 1: At my birthday party (số 1)

Exercise 3: Reorder these words to have correct sentences

1. party/ It’s/ birthday/ my/ ./

___________________________________

2. The/ yummy/ is/ popcorn

___________________________________

3. like/ I/ pizza./ pasta/ and/

___________________________________

Exercise 4: Look and tick (√) or (x)

Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 1: At my birthday party (số 1)

Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 1: At my birthday party (số 1)

1. The pizza is yummy

2. The pasta is yummy.

Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 1: At my birthday party (số 1)

Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 1: At my birthday party (số 1)

3. I like the cake.

4. I like the popcorn.

-The end-

Đáp án bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 1: At my birthday party

Exercise 1: Look and write

(Nhìn và viết)

1. pasta

2. popcorn

3. pizza

Exercise 2: Read and circle

(Đọc và khoanh tròn)

1. a

2. b

3. a

Exercise 3: Reorder these words to have correct sentences

(Sắp xếp các từ để có câu đúng)

1. It’s my birthday party.

2. The popcorn is yummy.

3. I like pasta and pizza.

Exercise 4: Look and tick (√) or (x)

(Nhìn và tích (√) hoặc (x))

1. x

2.

3. x

4. x

Hướng dẫn dịch

1. Pizza thật ngon miệng.

2. Mỳ ý thật ngon miệng.

3. Tôi thích bánh ngọt.

4. Tôi thích bắp rang bơ.

Xem tiếp: Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 2 In the backyard MỚI

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 1: At my birthday party (số 1). Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 2 hay như Từ vựng Unit 1 lớp 2 At my birthday party, Unit 1 At my birthday party Lesson 2 trang 7.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com. Bên cạnh Tiếng Anh lớp 2, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 2 và môn Tiếng Việt 2.

VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 2. Nhóm tài liệu học tập lớp 2 để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập toàn bộ các môn học lớp 2.

Đánh giá bài viết
5 7.191
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm