Từ vựng Unit 5 lớp 2 In the classroom

Từ vựng tiếng Anh 2 Unit 5 In the classroom

Nằm trong bộ đề Từ vựng tiếng Anh lớp 2 Macmillan theo từng Unit năm 2021 - 2022, tài liệu Từ vựng tiếng Anh 2 Unit 5 In the classroom do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Từ vựng tiếng Anh 2 Kết nối tri thức Unit 5 In the classroom gồm toàn bộ từ vựng, phiên âm và định nghĩa cụ thể giúp các em ôn tập từ vựng tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống theo từng bài học hiệu quả.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Từ mớiPhiên âmĐịnh nghĩa
question/ˈkwestʃən/câu hỏi
square/skweə(r)/hình vuông
quiz/kwɪz/câu đố
classroom/ˈklɑːsruːm/lớp học
answer/ˈɑːnsə(r)/trả lời
What/wɒt/cái gì

Trên đây là Từ mới tiếng Anh 2 unit 5 In the classroom. Mời quý thầy cô tham khảo thêm Từ vựng tiếng Anh 2 Kết nối tri thức khác:

Từ vựng Unit 1 lớp 2 At my birthday party

Từ vựng Unit 2 lớp 2 In the backyard

Từ vựng Unit 3 lớp 2 At the seaside

Từ vựng tiếng Anh 2 Unit 5 In the classroom

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 2, Quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 2 do VnDoc.com sáng lập trên Facebook: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học để tham khảo thêm nhiều tài liệu lý thuyết + bài tập tiếng Anh 2 năm 2021 - 2022.

Đánh giá bài viết
1 125
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm