Giải SBT Unit 1 lớp 2 At my birthday party

Giải Sách bài tập tiếng Anh 2 Unit 1 At my birthday party

Nằm trong bộ đề Giải bài tập tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức năm 2021, Giải SBT tiếng Anh unit 1 lớp 2 At my birthday party có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh Unit 1 At my birthday party có đáp án bao gồm đáp án chi tiết các phần bài tập 1 - 7 trang 4 5 6 giúp các em làm bài hiệu quả.

Tài liệu tiếng Anh do VnDoc.com tự biên soạn, không sao chép tài liệu với mọi mục đích thương mại. 

1. Look and match. Nhìn và nối.

Đáp án

Giải SBT Unit 1 lớp 2 At my birthday party

2. Listen and circle. Nghe và khoanh tròn.

Đáp án

1. Giải SBT Unit 1 lớp 2 At my birthday party

2. Giải SBT Unit 1 lớp 2 At my birthday party

3. Giải SBT Unit 1 lớp 2 At my birthday party

3. Look and write. Nhìn và viết.

Giải SBT Unit 1 lớp 2 At my birthday party

4. Look and write. Then say. Nhìn và viết. Sau đó nói.

Giải SBT Unit 1 lớp 2 At my birthday party

Bạn đọc truy cập đường link: Tiếng Anh lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống để tham khảo thêm nhiều tài liệu Soạn Sách giáo khoa + Sách bài tập tiếng Anh 2 giáo trình Macmillan cũng như tổng hợp bài tập tiếng Anh lớp 2 theo từng unit có đáp án khác nhau.

5. Read and circle. Đọc và khoanh tròn.

Đáp án

1. Giải SBT Unit 1 lớp 2 At my birthday party

2. Giải SBT Unit 1 lớp 2 At my birthday party

3. Giải SBT Unit 1 lớp 2 At my birthday party

6. Game: Circle the words. Then point and say. Trò chơi: Khoanh tròn từ. Sau đó chỉ và nói.

Đáp án

Giải SBT Unit 1 lớp 2 At my birthday party

7. Project: Draw a pizza and popcorn on the table. Colour them. Tell your friends about the food. Dự án: Vẽ 1 bánh pizza và bỏng ngôi trên bàn. Tô màu chúng. Nói với bạn bè về món ăn đó.

Giải SBT Unit 1 lớp 2 At my birthday party

Trên đây là Giải SBT tiếng Anh lớp 2 Unit 1 At my birthday party page 4 5 6 đầy đủ nhất. Ngoài ra, VnDoc.com đã tổng hợp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 2 năm 2021 - 2022 khác nhau như: Giải SGK, SBT tiếng Anh 2 Chân trời sáng tạo, Soạn bài tập tiếng Anh 2 Explore our world -sách Cánh Diều, ....

Đánh giá bài viết
1 1.676
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm