Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit Starter Hello! (số 1)

Ôn tập Tiếng Anh lớp 2 Unit Starter có đáp án

Xin giới thiệu đến quý độc giả Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit Starter: Hello! (số 1) nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 2 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit Starter: Hello! (số 1)

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look and circle

1. Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit Starter: Hello! (số 1)

2. Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit Starter: Hello! (số 1)

3. Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit Starter: Hello! (số 1)

b

d

n

e

g

f

Xem đáp án

1. b

2. e

3. f

Lời giải chi tiết

1. b - bath

2. e - egg

3. f - leave

Exercise 2: Look and circle

Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit Starter: Hello! (số 1)

How old are you?

A. I’m five

B. I’m three

Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit Starter: Hello! (số 1)

How old are you?

A. I’m six

B. I’m five

Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit Starter: Hello! (số 1)

How old are you?

A. I’m three

B. I’m five

Xem đáp án

1. B

2. A

3. B

Exercise 3: Listen and check

Bài nghe

Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit Starter: Hello! (số 1)

Xem đáp án

1. 8

2. 7

3. 4

4. 10

Nội dung bài nghe

1. How old are you?

I’m eight

2. How old are you?

I’m seven

3. How old are you?

I’m four

4. How old are you?

I’m ten

Exercise 4: Reorder these words to have correct sentences

1. pink/ like/ I/ ./

__________________________________________

2. you/ How/ are/ old/ ?/

__________________________________________

3. six/ am/ I/ ./

__________________________________________

4. It’s/ chair/ a/ little/ ./

__________________________________________

Xem đáp án

1. I like pink.

2. How old are you?

3. It’s a little chair.

4. I am six.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit Starter: Hello! (số 1), hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
3
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 2 Chân trời

    Xem thêm