Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Tuần 1

Tiếng Anh lớp 2 Unit Starter có đáp án

Tài liệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Tuần 1 nằm trong bộ tài liệu Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. VnDoc.com hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu ôn tập tiếng Anh 2 sách Tiếng Anh lớp 2 hiệu quả.

Lưu ý : Bạn đọc kéo xuống cuối trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit Starter: Hello! (số 1) MỚI

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Tuần 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Match

1. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Tuần 1

A. brown

2. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Tuần 1

B. pink

3. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Tuần 1

C. orange

II/ Look and write

1. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Tuần 1

I like _______________

2. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Tuần 1

I like _______________

3. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Tuần 1

I like _______________

III/ Answer these questions

1. How old are you?

_______________________________

2. What color do you like?

_______________________________

3. What’s your name?

_______________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 - Tuần 1

I/ Match

1. B

2. C

3. A

II/ Look and write

1. I like blue

2. I like purple

3. I like green

III/ Answer these questions

Gợi ý trả lời

1. I’m eight (years old).

2. I like red/ black/ blue/ ….

3. My name is Jenny

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Tuần 2 MỚI

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Tuần 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 2 hay như Giải Tiếng Anh lớp 2 Unit Starter: Hello! - Lesson 3 SBT, Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit Starter: Hello! (số 1).... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com. Bên cạnh Tiếng Anh lớp 2, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 2 và môn Tiếng Việt 2.

VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Nhóm tài liệu học tập lớp 2 để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập toàn bộ các môn học lớp 2.

Đánh giá bài viết
3 5.499
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 2

    Xem thêm