Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 2

Tiếng Anh lớp 2 Unit 2 có đáp án

Tài liệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 2 nằm trong bộ tài liệu Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. VnDoc.com hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu ôn tập tiếng Anh 2 sách Tiếng Anh lớp 2 hiệu quả.

Lưu ý : Bạn đọc kéo xuống cuối trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 2 In the backyard MỚI

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Circle the starting sound

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 2

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 2

1. a b c

2. p b z

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 2

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 2

3. a b c

4. t i k

Exercise 2: Look and write the missing letters

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 2

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 2

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 2

1. p o p _ o r n

2. p _ s t a

3. k _ t e

Exercise 3: Reorder these words to have correct sentences

1. like/ I/ popcorn/ ./

____________________________

2. The/ is/ yummy/ pasta/ ./

____________________________

3. a/ have/ I/ kitten/ ./

____________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 - Tuần 2

Exercise 1: Circle the starting sound

1. b

2. p

3. c

4. k

Exercise 2: Look and write the missing letters

1. p o p c o r n

2. p a s t a

3. k i t e

Exercise 3: Reorder these words to have correct sentences

1. I like popcorn.

2. The pasta is yummy.

3. I have a kitten.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 3 MỚI

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 2. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 2 hay như Từ vựng Unit 1 lớp 2 At my birthday party, Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 2 In the backyard.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com. Bên cạnh Tiếng Anh lớp 2, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 2 và môn Tiếng Việt 2.

VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Nhóm tài liệu học tập lớp 2 để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập toàn bộ các môn học lớp 2.

Đánh giá bài viết
1 717
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm