Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 4

Tiếng Anh lớp 2 Unit 2 có đáp án

Tài liệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 4 nằm trong bộ tài liệu Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. VnDoc.com hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu ôn tập tiếng Anh 2 sách Tiếng Anh lớp 2 hiệu quả.

Lưu ý : Bạn đọc kéo xuống cuối trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 2 In the backyard MỚI

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 4

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Look and circle

1. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 4

A. Pasta

B. Soup

2. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 4

A. Doll

B. Kite

3. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 4

A. Car

B. Bike

4. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 4

A. Cake

B. Pizza

5. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 4

A. Popcorn

B. Coke

II/ Complete the words

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 4

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 4

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 4

1. _ l y a k _ t e

2. r _ d e a b _ k e

3. _ i t _ e n

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. is/ The/ pizza/ delicious/ ./

______________________________________

2. Is/ riding/ bike/ a/ he/ ?/

______________________________________

3. like/ I/ popcorn/ ./

______________________________________

-The end-

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nôi tri thức - Tuần 4

I/ Look and circle

1. A

2. B

3. B

4. B

5. A

II/ Complete the words

1. fly a kite

2. ride a bike

3. kitten

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. The pizza is delicious

2. Is he riding a bike?

3. I like popcorn.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 5 MỚI

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 4. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 2 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 3, Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 2 In the backyard.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com. Bên cạnh Tiếng Anh lớp 2, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 2 và môn Tiếng Việt 2.

VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Nhóm tài liệu học tập lớp 2 để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập toàn bộ các môn học lớp 2.

Đánh giá bài viết
1 1.561
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm