Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Tuần 2

Tiếng Anh lớp 2 Unit Starter có đáp án

Tài liệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Tuần 2 nằm trong bộ tài liệu Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. VnDoc.com hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu ôn tập tiếng Anh 2 sách Tiếng Anh lớp 2 hiệu quả.

Lưu ý : Bạn đọc kéo xuống cuối trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Tuần 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Circle the starting sound

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Tuần 2

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Tuần 2

1. a b c

2. a b c

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Tuần 2

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Tuần 2

3. c d e

4. c d e

Exercise 2: Look and complete the words

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Tuần 2

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Tuần 2

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Tuần 2

1. _ i g

2. t u _

3. _ a t

Exercise 3: Answer these following questions

1. What is your favorite color?

_________________________________

2. Do you like purple?

_________________________________

3. How are you?

_________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Tuần 2

Exercise 1: Circle the starting sound

1. a

2. c

3. e

4. d

Exercise 2: Look and complete the words

1. f

2. b

3. b

Exercise 3: Answer these following questions

1. I like + (màu sắc)

2. Yes, I do/ No, I don’t

3. I’m great.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Tuần 2. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 2 hay như Giải Tiếng Anh lớp 2 Unit Starter: Hello! - Lesson 3 SBT, Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit Starter: Hello! (số 1).... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com. Bên cạnh Tiếng Anh lớp 2, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 2 và môn Tiếng Việt 2.

VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Nhóm tài liệu học tập lớp 2 để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập toàn bộ các môn học lớp 2.

Đánh giá bài viết
1 788
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm