Từ vựng Unit 8 lớp 2 In the village

Vocabulary Unit 8 In the village grade 2

Từ vựng tiếng Anh lớp 2 Unit 8 In the village nằm trong bộ đề Từ vựng tiếng Anh lớp 2 Macmillan theo từng Unit năm 2021 - 2022 do VnDoc.com cập nhật và đăng tải. Từ mới tiếng Anh Unit 8 lớp 2 In the village bao gồm từ vựng tiếng Anh có chứa chữ cái V giúp các em ôn tập Từ vựng tiếng Anh 2 hiệu quả.

Bản quyền tài liệu tiếng Anh lớp 2 thuộc về VnDoc, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại.

Từ mớiPhiên âmĐịnh nghĩa
village/ˈvɪlɪdʒ/làng
van/væn/xe tải
volleyball/ˈvɒlibɔːl/bóng chuyền
football/ˈfʊtbɔːl/bóng đá
car/kɑː(r)/ô tô
can/kən/có thể
draw/drɔː/vẽ

Trên đây là Vocabulary - Từ vựng tiếng Anh 2 Unit 8 In the village. Bên cạnh đó, VnDoc.com đã đăng tải bộ từ vựng tiếng Anh lớp 2 học kì 1 sách kết nối tri thức:

Từ vựng Unit 1 lớp 2 At my birthday party

Từ vựng Unit 2 lớp 2 In the backyard

Từ vựng Unit 3 lớp 2 At the seaside

Từ vựng Unit 4 lớp 2 In the countryside

Từ vựng Unit 5 lớp 2 In the classroom

Từ vựng Unit 6 lớp 2 On the farm

Từ vựng Unit 7 lớp 2 In the kitchen

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham khảo & download từng tài liệu.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập nhóm học tập tiếng Anh lớp 2 trên Facebook: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học với mong muốn mang đến cho bạn đọc kho tài liệu tiếng Anh được cập nhật mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 98
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm