Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 1

Tiếng Anh lớp 2 Unit 1 có đáp án

Tài liệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 1 nằm trong bộ tài liệu Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. VnDoc.com hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu ôn tập tiếng Anh 2 sách Tiếng Anh lớp 2 hiệu quả.

Lưu ý : Bạn đọc kéo xuống cuối trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

Xem thêm: Tập viết Tiếng Anh lớp 2 Unit 1: At my birthday party MỚI

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Look and write

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 1

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 1

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 1

1. p _ _ _ _

2. p _ _ _ _

3. c _ _ _

II/ Choose the correct answer

1. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 1

A. The pasta is yummy

B. The popcorn is yummy

2. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 1

A. I like piza

B. I like pizza

3. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 1

A. Today is my birthday

B. Today is my bithday

III/ Answer the questions

1. What food do you like?

______________________________

2. Do you like pasta?

______________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 - Tuần 1

I/ Look and write

1. party

2. pasta

3. cake

II/ Choose the correct answer

1. B

2. B

3. A

III/ Answer the questions

Hướng dẫn: Học sinh đọc câu hỏi và trả lời

Gợi ý trả lời

1. I like + pasta/ popcorn/ pizza/…

2. Yes, I do/ No, I don’t

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 2 hay như Từ vựng Unit 1 lớp 2 At my birthday party, Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 1: At my birthday party (số 1).... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com. Bên cạnh Tiếng Anh lớp 2, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 2 và môn Tiếng Việt 2.

VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Nhóm tài liệu học tập lớp 2 để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập toàn bộ các môn học lớp 2.

Đánh giá bài viết
3 954
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm