Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 2: In the backyard

Ôn tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 2 có đáp án

Xin giới thiệu đến quý độc giả Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 2: In the backyard nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 2 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 2: At my birthday party MỚI

Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 2: In the backyard

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. park

B. kite

C. bike

2. A. kitten

B. cat

C. kite

3. A. ride

B. fly

C. bike

Exercise 2: Look at the picture and choose the correct answer

1. Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 2: In the backyard

A. Kite

B. Kitten

C. Bike

2.  Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 2: In the backyard

A. Dog

B. Kitten

C. Bird

3. Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 2: In the backyard

A. Kite

B. Bike

C. Kitten

4. Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 2: In the backyard

A. Ride

B. Play

C. Fly

5. Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 2: In the backyard

A. Jump

B. Play

C. Fly

Exercise 3: Look and write the missing letters

1. P _ A Y

2. K _ T T E N

3. _ L Y

4. B _ K E

5. _ I D E

6. K I _ E

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 2: In the backyard

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A

2. C

3. C

Exercise 2: Look at the picture and choose the correct answer

1. C

2. B

3. A

4. B

5. C

Exercise 3: Look and write the missing letters

1. P L A Y

2. K I T T E N

3. F L Y

4. B I K E

5. R I D E

6. K I T E

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 2: In the backyard. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 2 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 2: At my birthday partyBài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 1: At my birthday party (số 1).... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com. Bên cạnh Tiếng Anh lớp 2, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 2 và môn Tiếng Việt 2.

VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Nhóm tài liệu học tập lớp 2 để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập toàn bộ các môn học lớp 2.

Đánh giá bài viết
1 875
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm