Giải bài tập trang 36 SGK Toán 2: 36 + 15

Giải bài tập trang 36 SGK Toán 2

Giải bài tập trang 26 SGK Toán 2: 36 + 5 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập củng cố các dạng bài tập phép cộng 6 cộng với một số 36 + 15. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 36 SGK Toán 2: 36 + 5 (bài 1, 2, 3, 4 trang 36/SGK Toán 2)

Bài 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

Giải bài tập trang 36 SGK Toán 2

Bài giải

Giải bài tập trang 36 SGK Toán 2

Bài 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là

a) 36 và 18

b) 24 và 19

c) 35 và 26

Bài giải

Đáp án lần lượt là: a: 54; b: 43; c: 61

Bài 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Giải bài Toán theo hình vẽ sau:

Giải bài tập trang 36 SGK Toán 2

Tóm tắt:

Có: 46 kg gạo

Có: 27 kg ngô

Hỏi có bao nhiêu kg? cả ngô gạo

Bài giải

2 bao có tổng số cân nặng là:

46 + 27 = 73 (kg)

Đáp số: 73 kg

Bài 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Quả bóng nào ghi phép tính có kết quả là 45?

Giải bài tập trang 36 SGK Toán 2

Đáp án: 40 + 5; 18 + 27; 36 + 9

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 37 SGK Toán 2: Luyện tập

Đánh giá bài viết
3 2.050
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm