Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập trang 149 SGK Toán 2: Luyện tập

Giải bài tập trang 149 SGK Toán 2: Luyện tập

Giải bài tập trang 149 SGK Toán 2: Luyện tập bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập và củng cố lại các dạng bài về cách đọc, viết cấu tạo, so sánh các số có ba chữ số. Mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài tập trang 148 SGK Toán 2: So sánh các số có ba chữ số

Hướng dẫn giải bài Luyện tập So sánh các số có ba chữ số – SGK toán 2 (bài 1, 2, 3, 4 trang 149/SGK Toán 2)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Viết (theo mẫu):

Viết số

Trăm

Chục

Đơn vị

Đọc số

116

1

1

6

Một trăm mười sáu

815

307

4

7

5

Chín trăm

8

0

2

Hướng dẫn giải

Viết số

Trăm

Chục

Đơn vị

Đọc số

116

1

1

6

Một trăm mười sáu

815

8

1

5

Tám trăm mười lăm

307

3

0

7

Ba trăm linh bảy

475

4

7

5

Bốn trăm bảy năm

900

9

0

0

Chín trăm

802

8

0

2

Tám trăm linh hai

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Số?

a) 400; 500; ...;...; 800; 900;...

b) 910; 920; 930;...; ...; ...; 970;...;990;....

c)212; 213; 214;...;....;217; 218;...;....;...;

c) 693; 694; ....;....;...;701.

Hướng dẫn giải

a) 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

b) 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000

c) 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221

d) 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Điền dấu < , > ,=

Số?

a) 400; 500; ...;...; 800; 900;...

b) 910; 920; 930;...; ...; ...; 970;...;990;....

c)212; 213; 214;...;....;217; 218;...;....;...;

c) 693; 694; ....;....;...;701

Hướng dẫn giải

543 < 590 342 < 432

670 < 676 987 > 897

699 < 701 695 = 600 + 95

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết các số 875, 1000, 299, 420 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Hướng dẫn giải

Viết các số đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn như sau:

299, 420, 875, 1000

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Xếp 4 hình tam giác thành hình tứ giác (xem hình vẽ):

Giải bài tập trang 149 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Có thể xếp như sau

Giải bài tập trang 149 SGK Toán 2

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 150 SGK Toán 2: Mét

Chia sẻ, đánh giá bài viết
3
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm