Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải vở bài tập Toán 2 bài 168: Luyện tập chung

Giải vở bài tập Toán 2 bài 168: Luyện tập chung

Giải vở bài tập Toán 2 bài 168: Luyện tập chung bao gồm 5 câu có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SBT Toán 2 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố hệ thống lại kiến thức ôn tập ôn thi cuối năm đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn chi tiết Giải vở bài tập Toán 2 bài 168 câu 1, 2, 3, 4, 5

Câu 1. Tính nhẩm:

4 × 3 =...

32 : 4 =…..

0 × 5 : 4 =...

5 × 9 =

18 : 3 = …..

1 × 2 : 2 =...

3 × 7 =.

20 : 2 =.….

0 : 4 : 3 =...

2 × 8 =

35 : 5 =.….

3 : 3 × 4 =…

Giải vở bài tập Toán 2 bài 168

576 … 577 400 + 30 + 6… 426

1000 … 900 + 100 500 + 120 + 8… 628

765… 756 400 + 500… 990

Câu 3. Đặt tính rồi tính:

84 − 48 39 + 39

………… …………

………… …………

………… …………

405 + 263 875 − 251

…………. …………

…………. …………

…………. …………

Câu 4. Chị cao 166cm, em thấp hơn chị 42cm. Hỏi em cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài giải:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 5.Tính chu vi tứ giác có độ dài các cạnh đều bằng 5cm.

Bài giải:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Tính nhẩm:

4 × 3 = 12 32 : 4 = 8 0 × 5 : 4 = 0

5 × 9 = 45 18 : 3 = 6 1 × 2 : 2 = 1

3 × 7 = 21 20 : 2 = 10 0 : 4 : 3 = 0

2 × 8 = 16 35 : 5 = 7 3 : 3 × 4 = 4

Giải vở bài tập Toán 2 bài 168

576 < 577 400 + 30 + 6 > 426

1000 = 900 + 100 500 + 120 + 8 = 628

765 > 756 400 + 500 < 990

Câu 3. Đặt tính rồi tính:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 168

Câu 4: Chị cao 166cm, em thấp hơn chị 42cm. Hỏi em cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 2 bài 168

Bài giải:

Em cao là: 166 − 42 = 124 (cm)

Đáp số: 124 cm

Câu 5. Tính chu vi tứ giác có độ dài các cạnh đều bằng 5cm.

Bài giải:

Cách 1: Chu vi hình tứ giác là:

4 × 5 = 20(cm)

Đáp số: 20 cm

Cách 2: Chu vi hình tứ giác là:

5 + 5 + 5 + 5 = 20(cm)

Đáp số: 20 cm

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

    Xem thêm