Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập trang 54 SGK Toán 2: 52 - 28

Giải bài tập trang 54 SGK Toán 2: 52 - 28

Giải bài tập trang 54 SGK Toán 2: 52 - 28 giúp các em học sinh biết cách thực hiện phép trừ mà số bị trừ là số có hai chữ số, chữ số hàng đơn vị là 2, số trừ là số có hai chữ số. Đồng thời, các em còn biết vận dụng phép trừ đã học để làm tính nhẩm, viết, giải bài toán.

Giải bài tập trang 53 SGK Toán 2: 32 - 8

Hướng dẫn giải bài 52 - 28 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 2 trang 54)

Giải bài tập trang 54 SGK Toán 2

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

Giải bài tập trang 54 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Đáp án lần lượt là: 43, 16, 45, 69, 44

Đáp án lần lượt là: 24, 38, 13, 37, 5

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 72 và 27;

b) 82 và 38;

c) 92 và 55.

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 54 SGK Toán 2

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Đội Hai trồng được 92 cây, đội Một trồng được ít hơn đội Hai 38 cây. Hỏi đội Một trồng được bao nhiêu cây?

Hướng dẫn giải

Số cây đội Một trồng được là:

92 – 38 = 54 (cây)

Đáp số: 54 cây.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 55 SGK Toán 2: Luyện tập

Đánh giá bài viết
8 1.909
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm