Giải vở bài tập Toán 2 bài 47: 31 - 5

Giải vở bài tập Toán 2 bài 47

Giải vở bài tập Toán 2 bài 47: 31 - 5 với hướng dẫn và đáp án giải chi tiết giúp các em học sinh nắm vững kiến thức về cách thực hiện phép trừ dạng 31 - 5 khi làm tính và giải toán, củng cố cách thực hiện phép trừ với số tự nhiên.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 47 câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 51

Câu 1. Tính:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 47: 31 - 5

Câu 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

31 và 3 81 và 8 21 và 7 61 và 9

Câu 3. Mỹ hái được 61 quả mơ, Mỹ đã ăn 8 quả mơ. Hỏi Mỹ còn lại bao nhiêu quả mơ?

Câu 4. Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại điểm ....

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 47

b) Đoạn thẳng AM cắt đoạn thẳng MB tại điểm ....

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 47

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 47 đáp án câu 1

Câu 2.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 47 đáp án câu 2

Câu 3.

Tóm tắt

Mỹ có : 61 quả mơ

Mỹ ăn hết : 8 quả mơ

Mỹ :….quả mơ?

Bài giải

Mỹ còn lại số quả mơ là:

61 – 8 = 53 (quả)

Đáp số: 53 quả.

Câu 4.

a) Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại điểm O

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 47

b) Đoạn thẳng AM cắt đoạn thẳng MB tại điểm M

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 47

>>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 2 bài 48: 51 - 15

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
10 2.208
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vở Bài Tập Toán 2 Xem thêm