Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải vở bài tập Toán 2 bài 47: 31 - 5

Giải vở bài tập Toán 2 bài 47

Giải vở bài tập Toán 2 bài 47: 31 - 5 với hướng dẫn và đáp án giải chi tiết giúp các em học sinh nắm vững kiến thức về cách thực hiện phép trừ dạng 31 - 5 khi làm tính và giải toán, củng cố cách thực hiện phép trừ với số tự nhiên.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 47 câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 51

Câu 1. Tính:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 47: 31 - 5

Câu 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

31 và 3 81 và 8 21 và 7 61 và 9

Câu 3. Mỹ hái được 61 quả mơ, Mỹ đã ăn 8 quả mơ. Hỏi Mỹ còn lại bao nhiêu quả mơ?

Câu 4. Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại điểm ....

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 47

b) Đoạn thẳng AM cắt đoạn thẳng MB tại điểm ....

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 47

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 47 đáp án câu 1

Câu 2.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 47 đáp án câu 2

Câu 3.

Tóm tắt

Mỹ có : 61 quả mơ

Mỹ ăn hết : 8 quả mơ

Mỹ :….quả mơ?

Bài giải

Mỹ còn lại số quả mơ là:

61 – 8 = 53 (quả)

Đáp số: 53 quả.

Câu 4.

a) Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại điểm O

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 47

b) Đoạn thẳng AM cắt đoạn thẳng MB tại điểm M

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 47

>>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 2 bài 48: 51 - 15

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
10
Sắp xếp theo

    Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

    Xem thêm