Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập trang 168 SGK Toán 2: Ôn tập về các số trong phạm vi 1000

Giải bài tập trang 168 SGK Toán 2: Ôn tập về các số trong phạm vi 1000

Giải bài tập trang 168 SGK Toán 2: Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinmh ôn tập cấu tạo các dạng bài tập cộng trừ trong phạm vi 1000, ôn tập cuối năm. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài tập trang 167 SGK Toán 2: Luyện tập chung (tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 168 SGK Toán 2: Luyện tập chung (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 168/SGK Toán 2)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Viết các số:

Chín trăm mười lăm Hai trăm năm mươi

Sáu trăm chín mươi lăm Ba trăm bảy mươi mốt

Bảy trăm mười bốn Chín trăm

Năm trăm hai mươi tư Một trăm chín mươi chín

Một trăm linh một Năm trăm năm mươi lăm

Hướng dẫn giải

Các số được viết lần lượt như sau:

915; 695; 714; 524; 101

250; 371; 900; 199; 555

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Số?

Giải bài tập trang 168 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 168 SGK Toán 2

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Viết các số tròn trăm thích hợp vào chỗ chấm:

100;...; 300;...;...;...; 700;....;....; 1000

Hướng dẫn giải

100; 200; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Điền dấu < , > , =

372...299 631 ...640

465...700 909...902 + 7

534....500 + 34 708...807

Hướng dẫn giải

372 > 299 631 < 640

465 < 700 909 = 902 + 7

534 = 500 + 34 708 < 807

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

a) Viết số bé nhất có ba chữ số.

b) Viết số lớn nhất có ba chữ số.

c) Viết số liền sau của 999.

Hướng dẫn giải

a) Viết số bé nhất có ba chữ số là số 100.

b) Viết số lớn nhất có ba chữ số là số 999.

c) Viết số liền sau của 999 là số 1000.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 169 SGK Toán 2: Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (tiếp)

Chia sẻ, đánh giá bài viết
9
Sắp xếp theo

Giải bài tập Toán lớp 2

Xem thêm