Giải bài tập trang 53 SGK Toán 2: 32 - 8

Giải bài tập trang 53 SGK Toán 2: 32 - 8

Giải bài tập trang 53 SGK Toán 2: 32 - 8 giúp các em học sinh biết cách thực hiện phép tính trừ dạng 32 - 8 có nhớ, củng cố về tìm số hạng khi biết tổng và số hạng kia. Sau đây là lời giải chi tiết cho từng bài tập.

Giải bài tập trang 52 SGK Toán 2: 12 trừ đi một số 12 - 8

Hướng dẫn giải bài 32 - 8 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 2 trang 53)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

Giải bài tập trang 53 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 53 SGK Toán 2

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 72 và 7; b) 42 và 6; c) 62 và 8.

Hướng dẫn giải

Kết quả lần lượt là: 65, 36, 54

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Hòa có 22 nhãn vở, Hòa cho bạn 9 nhãn vở. Hỏi Hòa còn lại bao nhiêu nhãn vở?

Hướng dẫn giải

Số nhãn vở Hòa còn lại là:

22 – 9 = 13 (nhãn vở)

Đáp số: 13 nhãn vở.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Tìm x:

a) x + 7 = 42; b) 5 + x = 62.

Hướng dẫn giải

a) x + 7 = 42 b) 5 + x = 62

x = 42 – 7 x = 62 – 5

x = 35 x = 57

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 54 SGK Toán 2: 52 - 28

Đánh giá bài viết
2 1.856
Sắp xếp theo

Giải bài tập Toán lớp 2

Xem thêm