Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Toán lớp 2 trang 55, 56, 57 Bài 52 Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

Toán lớp 2 trang 55, 56, 57 Bài 52 Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị Kết nối tri thức là tài liệu giải bài tập Toán lớp 2 giúp các em chuẩn bị trước các câu hỏi phần hoạt động và phần luyện tập trong SGK Toán lớp 2 tập 2.

>> Bài trước: Toán lớp 2 trang 50, 51, 52, 53 Bài 51 Số có ba chữ số

Hoạt động trang 55, 56 SGK Toán lớp 2

Bài 1 (trang 55 SGK Toán 2 tập 2)

Mỗi số được viết thành tổng nào?

Bài 1 (trang 55 SGK Toán 2 tập 2)

Đáp án:

• Số 814 gồm 8 trăm, 1 chục và 4 đơn vị.

Do đó, 814 = 800 + 10 + 4 .

• Số 840 gồm 8 trăm, 4 chục và 0 đơn vị.

Do đó, 840 = 800 + 40.

• Số 480 gồm 4 trăm, 8 chục và đơn vị.

Do đó, 480 = 400 + 80.

• Số 408 gồm 4 trăm, 0 chục và 8 đơn vị.

Do đó, 408 = 400 + 8 .

• Số 481 gồm 4 trăm, 8 chục và 1 đơn vị.

Do đó, 481 = 400 + 80 + 1.

Vậy ta có kết quả như sau:

Bài 1 (trang 55 SGK Toán 2 tập 2)

Bài 2 (trang 56 SGK Toán 2 tập 2)

Viết các số 139, 765, 992, 360, 607 thành tổng (theo mẫu).

Bài 2 (trang 56 SGK Toán 2 tập 2)

Đáp án:

• Số 139 gồm 1 trăm, 3 chục và 9 đơn vị.

Vậy: 139 = 100 + 30 + 9

• Số 765 gồm 7 trăm, 6 chục và 5 đơn vị.

Vậy: 765 = 700 + 60 + 5

• Số 992 gồm 9 trăm, 9 chục và 2 đơn vị.

Vậy: 992 = 900 + 90 + 2.

• Số 360 gồm 3 trăm, 6chục và 0 đơn vị.

Vậy: 360 = 300 + 60

• Số 607 gồm 6 trăm, 0 chục và 7 đơn vị.

Vậy: 607 = 600 + 7

Bài 3 (trang 56 SGK Toán 2 tập 2)

Điền số thích hợp vào ô có dấu “?”.

Sóc nhặt hạt dẻ rồi cất giữ như sau:

• Cứ đủ 100 hạt, sóc cho vào 1 giỏ;

• Cứ đủ 10 hạt, sóc cho vào 1 túi.

a) Hôm qua:

Bài 2 (trang 56 SGK Toán 2 tập 2)

b) Hôm nay:

Bài 2 (trang 56 SGK Toán 2 tập 2)

Hôm nay sóc nhặt được ⍰ hạt dẻ.

c) Nếu ngày mai sóc có 310 hạt dẻ thì sóc cần ⍰ giỏ và ⍰ túi để cất giữ hết số hạt dẻ đó.

Đáp án:

a) Hôm qua sóc nhặt được 1 giỏ, 3 túi và 2 hạt dẻ tương ứng số hạt dẻ sóc nhặt được là 1 trăm, 3 chục và 2 đơn vị.

Vậy hôm qua sóc nhặt được 132 hạt dẻ.

b) Hôm nay sóc nhặt được 2 giỏ, 1 túi và 3 hạt dẻ tương ứng số hạt dẻ sóc nhặt được là 2 trăm, 1 chục và 3 đơn vị.

Vậy hôm nay sóc nhặt được 213 hạt dẻ.

c) Số 310 có số trăm là 3, số chục là 1, số đơn vị là 0.

Vậy nếu ngày mai sóc có 310 hạt dẻ thì sóc cần 3 giỏ và 1 túi để cất hết số hạt dẻ đó.

Luyện tập trang 56, 57 SGK Toán lớp 2

Bài 1 (trang 56 SGK Toán 2 tập 2)

Đọc, viết số, biết số đó gồm:

Bài 1 (trang 56 SGK Toán 2 tập 2)

Bài 1 (trang 56 SGK Toán 2 tập 2)

Đáp án:

a) Số gồm 4 trăm, 7 chục và 1 đơn vị.

Viết số: 471.

Đọc số: Bốn trăm bảy mươi mốt.

b) Số gồm 2 trăm, 5 chục và 9 đơn vị.

Viết số: 259.

Đọc số: Hai trăm năm mươi chín.

c) Số gồm 5 trăm, 0 chục và 5 đơn vị.

Viết số: 505.

Đọc số: Năm trăm linh năm.

d) Số gồm 8 trăm, 9 chục và 0 đơn vị.

Viết số: 890.

Đọc số: Tám trăm chín mươi.

Bài 2 (trang 57 SGK Toán 2 tập 2)

Mỗi thùng hàng xếp lên tàu nào?

Bài 2 (trang 57 SGK Toán 2 tập 2)

Đáp án:

• Số 351 gồm 3 trăm, 5 chục và 1 đơn vị.

Vậy: 351 = 300 + 50 + 1.

• Số 315 gồm 3 trăm, 1 chục và 5 đơn vị.

Vậy: 315 = 300 + 10 + 5.

• Số 350 gồm 3 trăm, 5 chục và 0 đơn vị.

Vậy: 350 = 300 + 50.

• Số 135 gồm 1 trăm, 3 chục và 5 đơn vị.

Vậy: 135 = 100 + 30 + 5.

• Số 305 gồm 3 trăm, 0 chục và 5 đơn vị.

Vậy: 305 = 300 + 5.

Vậy mỗi thùng hàng được xếp lên tàu tương ứng như sau:

Bài 2 (trang 57 SGK Toán 2 tập 2)

Bài 3 (trang 57 SGK Toán 2 tập 2)

Điền số thích hợp vào ô có dấu “?”.

993 = 900 + 90 + ⍰

503 = ⍰ + 3

514 = ⍰ + 10 + 4

904 = 900 + ⍰

Đáp án:

993 = 900 + 90 + 3

503 = 500 + 3

514 = 500 + 10 + 4

904 = 900 + 4

Bài 4 (trang 57 SGK Toán 2 tập 2)

Điền số thích hợp vào ô có dấu “?”.

Rô-bốt cất giữ 117 đồng vàng như sau:

• 1 hòm đựng 100 đồng vàng;

• 1 túi đựng 10 đồng vàng.

Như vậy Rô-bốt còn lại ⍰ đồng vàng bên ngoài.

Đáp án:

Rô-bốt có 117 đồng vàng, mà 117 = 100 + 10 + 7, như vậy sau khi cất giữ những đồng vàng vào 1 hòm, 1 túi thì Rô-bốt còn 7 đồng vàng bên ngoài.

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 2 trang 58, 59, 60 Bài 53 So sánh các số có ba chữ số

------------

Trên đây là: Toán lớp 2 trang 55, 56, 57 Bài 52 Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị Kết nối tri thức với hướng dẫn giải rất hay và chi tiết. Bên cạnh Giải Toán lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống, các em có thể tham khảo thêm Giải Toán lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo; Giải Toán lớp 2 Cánh Diều để kết hợp làm tất cả các dạng bài tập.

Hãy tham gia ngay chuyên mục Hỏi đáp các lớp của VnDoc. Đây là nơi kết nối học tập giữa các bạn học sinh với nhau, giúp nhau cùng tiến bộ trong học tập. Các bạn học sinh có thể đặt câu hỏi tại đây:

Hỏi đáp, thảo luận và giao lưu về Toán, Văn, Tự nhiên, Khoa học,... từ Tiểu Học đến Trung học phổ thông nhanh nhất, chính xác nhất.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Toán lớp 2

    Xem thêm