Toán lớp 2 bài 9: Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị Kết nối tri thức

Toán lớp 2 bài 9: Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị sách Kết nối tri thức là lời giải các bài tập trong SGK với hướng dẫn chi tiết giúp cho các em học sinh lớp 2 tham khảo và có kế hoạch, phương pháp học tập hiệu quả.

>>> Bài trước: Toán lớp 2 bài 8: Bảng cộng (qua 10) sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Hoạt động trang 36 SGK Toán lớp 2 Kết nối tri thức

Bài 1 Toán lớp 2 trang 36 tập 1

Đề bài: Lọ hoa có 9 bông hoa, Việt cắm thêm 6 bông hoa. Hỏi lọ hoa có tất cả bao nhiêu bông hoa?

Tóm tắt

Có: ? bông hoa

Thêm: ? bông hoa

Có tất cả: … bông hoa?

Bài giải

Số bông hoa có tất cả là:

? + ? = ? (bông)

Đáp số: ? bông hoa.

Bài 1 trang 36 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài để tìm số bông hoa có trong lọ và số bông hoa cắm thêm, từ đó hoàn thành tóm tắt.

- Để tìm số bông hoa có tất cả ta lấy số bông hoa có trong lọ cộng với số bông hoa cắm thêm.

Lời giải:

Tóm tắt

Có: 9 bông hoa

Thêm: 6 bông hoa

Có tất cả: … bông hoa?

Bài giải

Số bông hoa có tất cả là:

9 + 6 = 15 (bông)

Đáp số: 15 bông hoa.

Bài 2 Toán lớp 2 trang 36 tập 1

Đề bài: Có 8 bạn đang chơi kéo co, có thêm 4 bạn chạy đến cùng chơi. Hỏi lúc đó có tất cả bao nhiêu bạn chơi kéo co?

Tóm tắt

Có: ? bạn

Thêm: ? bạn

Có tất cả: … bạn?

Bài giải

Số bạn chơi kéo co có tất cả là:

? ? ? = ? (bạn)

Đáp số: ? bạn

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài để tìm số bạn đang chơi kéo co và số bạn đến thêm chơi cùng, từ đó hoàn thành tóm tắt.

- Để tìm tất cả số bạn chơi kéo co ta lấy số bạn đang chơi kéo co cộng với số bạn đến thêm chơi cùng.

Lời giải:

Tóm tắt

Có: 8 bạn

Thêm: 4 bạn

Có tất cả: … bạn?

Bài giải

Số bạn chơi kéo co có tất cả là:

8 + 4 = 12 (bạn)

Đáp số: 12 bạn

Hoạt động trang 37 SGK Toán lớp 2 Kết nối tri thức

Đề bài: Đàn lợn nhà An có 15 con, mẹ đã bán 5 con. Hỏi đàn lợn nhà An còn lại bao nhiêu con?

Tóm tắt

Có: ? con lợn

Bán: ? con lợn

Còn lại: … con lợn?

Bài giải

Số con lợn còn lại là:

? - ? = ? (con)

Đáp số: ? con lợn.

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài để tìm số con lợn nhà An có và số con lợn mẹ đã bán đi, từ đó hoàn thành tóm tắt.

- Để tìm số con lợn còn lại ta lấy số con lợn nhà An có trừ đi số con lợn mẹ đã bán đi.

Lời giải:

Tóm tắt

Có: 15 con lợn

Bán: 5 con lợn

Còn lại: … con lợn?

Bài giải

Số con lợn còn lại là:

15 – 5 = 10 (con)

Đáp số: 10 con lợn.

Luyện tập trang 37 SGK Toán lớp 2 Kết nối tri thức

Bài 1 Toán lớp 2 trang 37 tập 1

Đề bài:

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt:

Có: 9 thuyền

Thêm: 4 thuyền

Có tất cả: … thuyền?

Bài 1 trang 37 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Phương pháp giải:

Để tìm số thuyền có tất cả ta lấy số thuyên ban đầu có cộng thêm số thuyền đến thêm.

Lời giải:

Tóm tắt

Có: 9 thuyền

Thêm: 4 thuyền

Có tất cả: … thuyền?

Bài giải

Số thuyền có tất cả là:

9 + 4 = 13 (thuyền)

Đáp số: 13 thuyền

Bài 2 Toán lớp 2 trang 37 tập 1

Đề bài: Trên xe có 14 bạn, đến điểm dừng có 3 bạn xuống xe. Hỏi lúc đó trên xe còn lại bao nhiêu bạn?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài để tìm số bạn có trên xe và số bạn xuống xe ở điểm dừng, từ đó hoàn thành tóm tắt.

- Để tìm số bạn còn lại trên xe ta lấy số bạn có trên xe trừ đi số bạn xuống xe ở điểm dừng.

Lời giải:

Tóm tắt

Có: 14 bạn

Xuống: 3 bạn

Còn lại: …bạn?

Bài giải

Số bạn còn lại trên xe là:

14 – 3 = 9 (bạn)

Đáp số: 9 bạn.

Trắc nghiệm: Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị Kết nối tri thức

>>> Bài tiếp theo: Toán lớp 2 bài 10: Luyện tập chung Kết nối tri thức với cuộc sống

.......................................................

Ngoài Toán lớp 2 bài 9: Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị sách Kết nối tri thức trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,...

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, cùng các tài liệu học tập hay lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm dành riêng cho lớp 2:

Rất mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp tài liệu của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
30 14.945
Sắp xếp theo

    Toán lớp 2 Kết nối

    Xem thêm