Toán lớp 2 bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị Kết nối tri thức

Toán lớp 2 bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị sách Kết nối tri thức là lời giải các bài tập trong SGK với hướng dẫn chi tiết giúp cho các em học sinh lớp 2 tham khảo và có thể hoàn thành tốt các bài Toán lớp 2.

>>> Bài trước: Toán lớp 2 bài 12: Bảng trừ (qua 10) Kết nối tri thức

Hoạt động trang 50, 51 SGK Toán lớp 2

Bài 1 trang 50 Toán lớp 2

Đề bài:

Trong một lớp học bơi có 9 bạn nam, số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là 2 bạn. Hỏi lớp học bơi có bao nhiêu bạn nữ?

Bài 1 trang 50 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Tóm tắt

Nam: 9 bạn

Nữ nhiều hơn nam: 2 bạn

Nữ: …bạn?

Bài giải

Số bạn nữ của lớp học bơi là:

? + ? = ? (bạn)

Đáp số: ? bạn nữ.

Hướng dẫn:

Để tìm số bạn nữ của lớp học bơi ta lấy số bạn nam cộng thêm 2 bạn.

Lời giải:

Số bạn nữ của lớp học bơi là:

9 + 2 = 11 (bạn)

Đáp số: 11 bạn nữ.

Bài 2 trang 51 Toán lớp 2

Đề bài: Trên sân có 14 con gà, số vịt nhiều hơn số gà là 5 con. Hỏi trên sân có bao nhiêu con vịt?

Tóm tắt

Gà: 14 con

Vịt nhiều hơn gà: 5 con

Vịt: …con?

Bài giải

Số con vịt trên sân là:

? ? ? = ? (con)

Đáp số: ? con vịt

Hướng dẫn:

Để tìm số con vịt có trên sân ta lấy số con gà cộng với 5 con.

Lời giải:

Số con vịt trên sân là:

14 + 5 = 19 (con)

Đáp số: 19 con vịt

Hoạt động trang 51 SGK Toán lớp 2

Bài 1 trang 51 Toán lớp 2

Đề bài:

Trong hội thi hát quan họ, thôn Thượng tham gia 9 tiết mục, thôn Hạ tham gia ít hơn thôn Thượng 3 tiết mục. Hỏi thôn Hạ tham gia bao nhiêu tiết mục?

Bài 1 trang 51 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Tóm tắt

Thôn Thượng: 9 tiết mục

Thôn Hạ ít hơn thôn Thượng: 3 tiết mục

Thôn Hạ: … tiết mục?

Bài giải

Số tiết mục thôn Hạ tham gia là:

? – ? = ? (tiết mục)

Đáp số: ? tiết mục

Hướng dẫn:

Để tìm được số tiết mục thôn Hạ tham gia, các em sử dụng phép trừ với số bị trừ là số tiết mục thôn Thượng tham gia và số trừ là số tiết mục thôn Thượng nhiều hơn thôn Hạ.

Lời giải:

Số tiết mục thôn Hạ tham gia là:

93 = 6 (tiết mục)

Đáp số: 6 tiết mục

Luyện tập trang 52 SGK Toán lớp 2

Bài 1 trang 52 Toán lớp 2

Đề bài: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt

Tàu thứ nhất: 20 thùng hàng

Tàu thứ hai nhiều hơn tàu thứ nhất: 8 thùng hàng

Tàu thứ hai: … thùng hàng?

Bài 1 trang 52 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn:

- Đọc kĩ tóm tắt để xác định số thùng hàng của tàu thứ nhất và số thùng hàng tàu thứ hai nhiều hơn tàu thứ nhất.

- Để tìm số thùng hàng của tàu thứ hai ta lấy định số thùng hàng của tàu thứ nhất cộng với số thùng hàng tàu thứ hai nhiều hơn tàu thứ nhất.

Lời giải:

Số thùng hàng tàu thứ hai chở là:

20 + 8 = 28 (thùng)

Đáp số: 28 thùng hàng.

Bài 2 trang 52 Toán lớp 2

Đề bài: Trong ngày hội cồng chiêng, đội Một có 11 người tham gia, đội Hai có số người tham gia ít hơn đội Một là 4 người. Hỏi đội Hai có bao nhiêu người tham gia ngày hội?

Bài 2 trang 52 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn:

- Đọc kĩ đề bài để xác định số người của đội Một và số người đội Hai ít hơn đội Một, từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

- Muốn tìm số người tham gia ngày hội của đội Hai ta lấy số người của đội Một trừ đi 4 người.

Lời giải:

Số người tham gia ngày hội ở đội Hai là:

11 – 4 = 7 (người)

Đáp số: 7 người tham gia.

>>> Bài tiếp theo: Toán lớp 2 bài 14: Luyện tập chung sách Kết nối tri thức với cuộc sống

.......................................................

Trên đây là: Toán lớp 2 bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị sách Kết nối tri thức. Với giải bài tập Toán lớp 2 tập 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết được VnDoc biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Toán lớp 2 tập 1 sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà. Mời các bạn xem toàn bộ Giải bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị trang 50, 51, 52 bài tập toán 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, cùng các tài liệu học tập hay lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm dành riêng cho lớp 2:

Rất mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp tài liệu của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
23 5.206
Sắp xếp theo
    Toán lớp 2 sách KNTT Xem thêm