Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Toán lớp 2 bài 22: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số Kết nối tri thức

Toán lớp 2 bài 22: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số sách Kết nối tri thức là lời giải các bài tập trong SGK với hướng dẫn chi tiết giúp cho các em học sinh lớp 2 tham khảo tự mình giải bài tập Toán lớp 2 và có thể hoàn thành tốt các bài Toán lớp 2 này.

>> Bài trước: Toán lớp 2 bài 21: Luyện tập chung sách Kết nối tri thức

Hoạt động trang 84 Toán lớp 2 Kết nối tri thức

Bài 1 (trang 84 SGK Toán 2 tập 1)

Tính:

Bài 1 (trang 84 SGK Toán 2 tập 1)

Lời giải:

Bài 1 (trang 84 SGK Toán 2 tập 1)

Bài 2 (trang 84 SGK Toán 2 tập 1)

Đặt tính rồi tính.

64 – 870 – 7
83 – 441 – 5

Lời giải:

Bài 2 (trang 84 SGK Toán 2 tập 1)

Bài 3 (trang 84 SGK Toán 2 tập 1)

Ngày thứ nhất, Mai An Tiêm thả 34 quả dưa hấu xuống biển. Ngày thứ hai, Mai An Tiêm thả ít hơn ngày thứ nhất 7 quả. Hỏi ngày thứ hai Mai An Tiêm thả bao nhiêu quả dưa hấu xuống biển?

Bài 3 (trang 84 SGK Toán 2 tập 1)

Lời giải:

Tóm tắt

Ngày thứ nhất: 34 quả

Ngày thứ hai ít hơn ngày thứ nhất: 7 quả

Ngày thứ hai: ... quả?

Bài giải

Ngày thứ hai Mai An Tiêm thả số quả dưa hấu xuống biển là:

34 – 7 = 27 (quả)

Đáp số: 27 quả dưa hấu.

Luyện tập trang 84, 85 Toán lớp 2 Kết nối tri thức

Bài 1 (trang 84 SGK Toán 2 tập 1)

Đặt tính rồi tính.

42 – 5

63 – 7

51 – 9

86 – 8

Lời giải:

Bài 1 (trang 84 SGK Toán 2 tập 1)

Bài 2 (trang 84 SGK Toán 2 tập 1)

Cắm hoa vào lọ thích hợp.

Bài 2 (trang 84 SGK Toán 2 tập 1)

Lời giải:

Ta có: 46 – 7 = 39 ; 50 – 2 = 48.

Vậy ta cắm bông hoa có ghi số 39 vào lọ hoa màu xanh lá, cắm bông hoa có ghi số 48 vào lọ hoa màu vàng.

Bài 3 (trang 85 SGK Toán 2 tập 1)

Đường về nhà sóc đi qua ba phép tính có kết quả bằng nhau. Tìm nhà cho sóc.

Bài 3 (trang 84 SGK Toán 2 tập 1)

Lời giải:

Ta có:

54 – 8 = 46 ; 22 + 24 = 46 ; 30 + 16 = 46.

Tại ngã rẽ đầu tiên, hai phép tính cùng có kết quả bằng 46. Do đó, để biết đi theo ngã rẽ nào, ta cần tính tiếp các phép tính ở sau để lựa chọn được hướng đi đúng.

Ta có: 73 – 7 = 66 ; 65 – 8 = 57.

Do đó, ta không đi theo con đường ghi phép tính 30 + 16 vì sẽ không thể đi tiếp (do hai con đường ghi phép tính 73 – 7 và 65 – 8 đều không có kết quả bằng 46).

Vậy tại ngã rẽ đầu tiên, sóc đi theo con đường có ghi phép tính 22 + 24.

Ta có: 60 – 9 = 51 ; 50 – 4 = 46.

Vậy tại ngã rẽ thứ hai, Sóc đi theo con đường có ghi phép tính 50 – 4.

Hay để về nhà, sóc đi theo hướng mũi tên như sau:

Toán lớp 2 bài 22

Bài 4 (trang 85 SGK Toán 2 tập 1)

Trong vườn có 30 cây hoa hồng và hoa cúc. Mi đếm được có 9 cây hoa cúc. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây hoa hồng?

Bài 4 (trang 85 SGK Toán 2 tập 1)

Lời giải:

Tóm tắt

Hoa hồng và hoa cúc: 30 cây

Hoa cúc: 9 cây

Hoa hồng: ... cây?

Bài giải

Trong vườn có số cây hoa hồng là:

30 – 9 = 21 (cây)

Đáp số: 21 cây hoa hồng.

Luyện tập trang 86 Toán lớp 2 Kết nối tri thức

Bài 1 (trang 86 SGK Toán 2 tập 1)

Đặt tính rồi tính.

63 – 838 – 940 – 292 – 4

Lời giải:

Bài 1 (trang 86 SGK Toán 2 tập 1)

Bài 2 (trang 86 SGK Toán 2 tập 1)

Tìm số thích hợp.

Bài 2 (trang 86 SGK Toán 2 tập 1)

Lời giải:

a) Ta có: 56 + 4 = 60 ; 60 – 5 = 55.

Vậy ta có kết quả như sau:

Bài 2 (trang 86 SGK Toán 2 tập 1)

b) Ta có: 35 – 8 = 27 ; 27 + 38 = 65.

Vậy ta có kết quả như sau:

Bài 2 (trang 86 SGK Toán 2 tập 1)

Bài 3 (trang 86 SGK Toán 2 tập 1)

Con mèo nấp sau cánh cửa ghi phép tính có kết quả lớn nhất. Hỏi con mèo nấp sau cánh cửa nào?

Bài 3 (trang 86 SGK Toán 2 tập 1)

Lời giải:

Ta có: 40 – 7 = 33 ;

53 – 9 = 44 ; 50 – 4 = 46.

Mà: 33 < 44 < 46.

Do đó, phép tính có kết quả lớn nhất là 50 – 4.

Vậy con mèo nấp sau cánh cửa C.

Bài 4 (trang 86 SGK Toán 2 tập 1)

Ba ô tô đang cho ba số là 10, 20 và 40. Hỏi mỗi ô tô đang che số nào?

Bài 4 (trang 86 SGK Toán 2 tập 1)

Lời giải:

Ta có: 60 – 10 = 50

40 – 20 = 20.

Vậy ô tô màu đỏ che số 10, ô tô màu cam che số 40 và ô tô màu tím che số 20.

Bài 5 (trang 86 SGK Toán 2 tập 1)

Mai cân nặng 23 kg. Mi nhẹ hơn Mai 5 kg. Hỏi Mi cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 4 (trang 86 SGK Toán 2 tập 1)

Lời giải:

Tóm tắt

Mai: 23 kg

Mi nhẹ hơn Mai: 5 kg

Mi : ... kg ?

Bài giải

Mi cân nặng số ki-lô-gam là:

23 – 5 = 18 (kg)

Đáp số: 18 kg.

Luyện tập trang 87, 88 Toán lớp 2 Kết nối tri thức

Bài 1 (trang 87 SGK Toán 2 tập 1)

Số?

Số bị trừ

57

70

25

53

60

Số trừ

8

7

9

4

30

Hiệu

49

?

?

?

?

Hướng dẫn giải:

Số bị trừ

57

70

25

53

60

Số trừ

8

7

9

4

30

Hiệu

49

63

24

49

30

Bài 2 (trang 87 SGK Toán 2 tập 1)

Mỗi chú lùn sẽ ngồi lên chiếc ghế ghi phép tính có kết quả là số trên áo của mình. Tìm ghế cho các chú lùn.

Bài 2 (trang 87 SGK Toán 2 tập 1)

Hướng dẫn giải:

Ta có: 31 – 8 = 23 ;

50 – 3 = 47 ; 82 – 7 = 75.

Vậy:

 • Chú lùn mặc áo màu đỏ sẽ ngồi lên chiếc ghế ghi phép tính 50 – 3.
 • Chú lùn mặc áo màu xanh lá sẽ ngồi lên chiếc ghế ghi phép tính 31 – 8.
 • Chú lùn mặc áo màu vàng sẽ ngồi lên chiếc ghế ghi phép tính 82 – 7.

Bài 3 (trang 87 SGK Toán 2 tập 1)

Chọn kết quả đúng.

a) 40 + 20 – 6 = ?

A. 60

B. 54

C. 64

b) 43 – 8 + 17 = ?

A. 35

B. 62

C. 52

Hướng dẫn giải:

a) 40 + 20 – 6 = 60 – 6 = 54.

Chọn B.

b) 43 – 8 + 17 = 35 + 17 = 52.

Chọn C.

Bài 4 (trang 88 SGK Toán 2 tập 1)

Việt vẽ một bức tranh có 35 bông hoa. Mèo làm đổ mực vào bức tranh nên chỉ còn nhìn thấy 9 bông hoa. Hỏi có bao nhiêu bông hoa bị mực che khuất?

Bài 4 (trang 88 SGK Toán 2 tập 1)

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt

Có: 35 bông hoa

Còn nhìn thấy: 9 bông hoa

Bị mực che khuất: ... bông hoa?

Bài giải

Số bông hoa bị mực che khuất là:

35 – 9 = 26 (bông hoa)

Đáp số: 26 bông hoa.

Bài 5 (trang 88 SGK Toán 2 tập 1)

Rô-bốt đi theo thứ tự các số là kết quả của các phép tính dưới đây. Rô-bốt sẽ đến được tàu hoả, ô tô hay máy bay?

Bài 5 (trang 88 SGK Toán 2 tập 1)

Hướng dẫn giải:

Ta có: 25 – 8 = 17 ;

30 – 2 = 28 ;

20 – 3 = 17 ;

30 – 7 = 23 ;

33 – 5 = 28.

Do đó, bạn Rô-bốt đi theo đường như sau:

Bài 5 (trang 88 SGK Toán 2 tập 1)

Quan sát ta thấy bạn Rô-bốt sẽ chọn phương tiện là máy bay.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập Toán lớp 2 Bài 23 sách Kết nối tri thức

Trắc nghiệm

.......................................................

Trên đây là: Toán lớp 2 bài 22: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số sách Kết nối tri thức. Giải bài tập toán lớp 2 đủ tập 1 và tập 2 như là cuốn để học tốt Toán lớp 2. Tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải các dạng Toán lớp 2. Toán lớp 2 với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 2. Lời giải hay bài tập Toán 2 này gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán. Mời các bạn tham khảo các bài tiếp theo!

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, cùng các tài liệu học tập hay lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm dành riêng cho lớp 2:

Rất mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp tài liệu của các thầy cô và các bạn.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
19
Sắp xếp theo

  Gợi ý cho bạn

  Xem thêm

  Toán lớp 2

  Xem thêm