Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Toán lớp 2 trang 122, 123, 124, 125 Bài 71: Ôn tập phép nhân, phép chia

Toán lớp 2 trang 122, 123, 124, 125 Bài 71: Ôn tập phép nhân, phép chia Kết nối tri thức là tài liệu hay giúp các em học Toán lớp 2 giỏi hơn, củng cố được kiến thức sau khi học. Các em cùng mở sách giáo khoa Toán 2 trang 122, 123, 124, 125 để theo dõi bài nhé.

>> Bài trước: Toán lớp 2 trang 117, 118, 119, 120, 121 Bài 70: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

Luyện tập trang 122, 123 SGK Toán lớp 2 KNTT

Bài 1 (trang 122 SGK Toán 2 tập 2)

Tìm phép nhân thích hợp.

Bài 1 (trang 122 SGK Toán 2 tập 2)

Phương pháp giải:

Đếm số quả cà chua ở mỗi nhóm và số nhóm từ đó nối với các phép nhân thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

10 + 10 = 20 tương ứng với phép nhân là 10 × 2 = 20 ;

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18 tương ứng với phép nhân là 3 × 6 = 18 ;

4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20 tương ứng với phép nhân là 4 × 5 = 20 ;

6 + 6 + 6 + 6 = 24 tương ứng với phép nhân là 6 × 4 = 24.

Vậy ta có kết quả như sau:

Bài 1 (trang 122 SGK Toán 2 tập 2)

Bài 2 (trang 122 SGK Toán 2 tập 2)

Viết tích thành tổng rồi tính (theo mẫu).

a) 3 x 4

Mẫu:

3 x 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12

3 x 4 = 12

b) 9 x 2

c) 6 x 5

Phương pháp giải:

Phép nhân 3 × 4 có nghĩa là “3 được lấy 4 lần”, hay ta có:

3 × 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12

3 × 4 = 12

Ta thực hiện tương tự với các phép tính còn lại.

Lời giải chi tiết:

b) 9 × 2 = 9 + 9 = 18

9 × 2 = 18

c) 6 × 5 = 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 30

6 × 5 = 30

Bài 3 (trang 123 SGK Toán 2 tập 2)

Điền số thích hợp vào ô có dấu “?”.

Bài 3 (trang 123 SGK Toán 2 tập 2)

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, xác định phép nhân đã cho rồi viết hai phép chia tương ứng (theo mẫu đã cho).

Lời giải chi tiết:

Bài 3 (trang 123 SGK Toán 2 tập 2)

Bài 4 (trang 123 SGK Toán 2 tập 2)

Mỗi chùm có 5 quả dừa. Hỏi 4 chùm dừa như vậy có bao nhiêu quả?

Phương pháp giải:

Để tìm số quả dừa có trong 4 chùm ta lấy số quả dừa có trong 1 chùm nhân với 4.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Mỗi chùm: 5 quả

4 chùm: ... quả ?

Bài giải

4 chùm dừa như vậy có số quả là:

5 × 4 = 20 (quả)

Đáp số: 20 quả dừa.

Bài 5 (trang 123 SGK Toán 2 tập 2)

Liên hoan tết Trung thu, cô giáo mua về cho lớp 15 hộp bánh. Cô chia đều bánh cho 5 tổ. Hỏi mỗi tổ được mấy hộp bánh?

Bài 5 (trang 123 SGK Toán 2 tập 2)

Phương pháp giải:

- Để tìm số hộp bánh mỗi tổ nhận được ta lấy số hộp bánh có tất cả chia cho số tổ được chia bánh.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có: 15 hộp bánh

Chia đều cho 5 tổ

Mỗi tổ: ... hộp bánh ?

Bài giải

Mỗi tổ được số hộp bánh là:

15 : 5 = 3 (hộp)

Đáp số: 3 hộp bánh.

Luyện tập trang 123, 124 SGK Toán lớp 2 KNTT

Bài 1 (trang 123 SGK Toán 2 tập 2)

Điền số thích hợp vào ô có dấu “?”.

a)

x

2

2

2

5

5

5

3

7

9

2

4

8

6

?

?

?

?

?

b)

:

6

10

16

20

35

40

2

2

2

5

5

5

3

?

?

?

?

?

Phương pháp giải:

Thực hiện tính nhẩm các phép nhân, phép chia dựa vào bảng nhân 2, bảng nhân 5, bảng chia 2, bảng chia 5 đã học.

Lời giải chi tiết:

a)

x

2

2

2

5

5

5

3

7

9

2

4

8

6

14

18

10

20

40

b,

:

6

10

16

20

35

40

2

2

2

5

5

5

3

5

8

4

7

8

Bài 2 (trang 124 SGK Toán 2 tập 2)

Mỗi con ong sẽ đậu vào bông hoa nào?

Bài 2 (trang 124 SGK Toán 2 tập 2)

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính ghi trên mỗi con ong và bông hoa dựa vào bảng nhân, bảng chia 2 rồi nối hai phép tính có cùng kết quả để biết ong nào đậu vào hoa nào.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

2 × 3 = 6 12 : 2 = 6

2 × 5 = 10 8 : 2 = 4

2 × 4 = 8 16 : 2 = 8

2 × 2 = 4 20 : 2 = 10

Vậy mỗi con ong được nối với bông hoa tương ứng như sau:

Bài 2 (trang 124 SGK Toán 2 tập 2)

Bài 3 (trang 124 SGK Toán 2 tập 2)

Điền số thích hợp vào ô có dấu “?”.

Bài 3 (trang 124 SGK Toán 2 tập 2)

Phương pháp giải:

Thực hiện lần lượt từng phép tính từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có: 5 × 6 = 30 ;

30 – 9 = 21.

Vậy ta có kết quả như sau:

Bài 3 (trang 124 SGK Toán 2 tập 2)

b) Ta có: 14 : 2 = 7 ;

7 + 15 = 22.

Vậy ta có kết quả như sau:

Bài 3 (trang 124 SGK Toán 2 tập 2)

Bài 4 (trang 124 SGK Toán 2 tập 2)

Mỗi đợt thi múa rồng có 2 đội tham gia. Hỏi 4 đợt thi múa rồng như vậy có bao nhiêu đội tham gia?

Bài 4 (trang 124 SGK Toán 2 tập 2)

Phương pháp giải:

Để tìm số đội tham gia có trong 4 đợt thi ta lấy số đội tham gia có trong mỗi đợt thi nhân với 4.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Mỗi đợt thi: 2 đội

4 đợt thi: ... đội?

Bài giải

4 đợt thi múa rồng như vậy có số đội tham gia là:

2 × 4 = 8 (đội)

Đáp số: 8 đội.

Bài 5 (trang 124 SGK Toán 2 tập 2)

Bác thợ mộc cưa một thanh gỗ dài 20 dm thành 5 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Phương pháp giải:

Để tìm độ dài mỗi đoạn ta lấy độ dài thanh gỗ ban đầu chia cho số đoạn được chia.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Thanh gỗ dài: 20 dm

Cưa thành 5 đoạn bằng nhau

Mỗi đoạn dài: ... dm?

Bài giải

Mỗi đoạn dài số đề-xi-mét là:

20 : 5 = 4 (dm)

Đáp số: 4 dm.

Luyện tập trang 125, 126 SGK Toán lớp 2 KNTT

Bài 1 (trang 125 SGK Toán 2 tập 2)

Điền số thích hợp vào ô có dấu “?”.

a)

Thừa số

5

5

5

5

2

2

2

Thừa số

3

2

4

7

5

8

9

Tích

15

?

?

?

?

?

?

b)

Số bị chia

15

18

20

35

16

20

40

Số chia

5

2

5

5

2

2

5

Thương

3

?

?

?

?

?

?

Phương pháp giải:

- Áp dụng các công thức:

Thừa số × Thừa số = Tích ; Số bị chia : Số chia = Thương

- Thực hiện tính nhẩm các phép nhân, phép chia dựa vào bảng nhân 2, bảng nhân 5, bảng chia 2, bảng chia 5 đã học.

Lời giải chi tiết:

a)

Thừa số

5

5

5

5

2

2

2

Thừa số

3

2

4

7

5

8

9

Tích

15

10

20

35

10

16

18

b)

Số bị chia

15

18

20

35

16

20

40

Số chia

5

2

5

5

2

2

5

Thương

3

9

4

7

8

10

8

Bài 2 (trang 125 SGK Toán 2 tập 2)

Mỗi con thỏ được lấy các củ cà rốt ghi phép tính có kết quả là số ghi trên con thỏ đó. Hỏi con thỏ nào lấy được nhiều củ cà rốt nhất?

Bài 2 (trang 125 SGK Toán 2 tập 2)

Phương pháp giải:

Tính nhẩm các phép tính ghi ở các củ cà rốt. Từ đó tìm ra thỏ đã lấy được những củ cà rốt nào và tìm được chú thỏ lấy được nhiều củ cà rốt nhất.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

2 × 3 = 6 2 × 5 = 10

16 : 2 = 8 50 : 5 = 10

20 : 2 = 10 4 × 2 = 8

30 : 5 = 6 12 : 2 = 6

40 : 5 = 8 2 × 4 = 8

Do đó, mỗi chú thỏ lấy được cà rốt như sau:

Bài 2 (trang 125 SGK Toán 2 tập 2)

Vậy thỏ ghi số 8 lấy được nhiều củ cà rốt nhất (4 củ).

Bài 3 (trang 126 SGK Toán 2 tập 2)

Điền số thích hợp vào ô có dấu “?”.

Bài 3 (trang 126 SGK Toán 2 tập 2)

Phương pháp giải:

Thực hiện lần lượt từng phép tính từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có: 5 × 3 = 15 ;

15 + 9 = 24.

Vậy ta có kết quả như sau:

Bài 3 (trang 126 SGK Toán 2 tập 2)

b) Ta có: 4 : 2 = 2 ;

2 × 5 = 10 ;

10 – 4 = 6.

Vậy ta có kết quả như sau:

Bài 3 (trang 126 SGK Toán 2 tập 2)

Bài 4 (trang 126 SGK Toán 2 tập 2)

Trong ngày hội đua thuyền, mỗi đợt đua có 5 thuyền tham gia. Hỏi 3 đợt đua như vậy có tất cả bao nhiêu thuyền tham gia?

Bài 4 (trang 126 SGK Toán 2 tập 2)

Phương pháp giải:

- Để tìm số thuyền tham gia ở 3 đợt đua ta lấy số thuyền tham gia ở mỗi đợt đua nhân với 3.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Mỗi đợt đua: 5 thuyền

3 đợt đua: ... thuyền?

Bài giải

3 đợt đua như vậy có tất cả số thuyền tham gia là:

5 × 3 = 15 (thuyền)

Đáp số: 15 thuyền.

Bài 5 (trang 126 SGK Toán 2 tập 2)

Rô-bốt đếm trong chuồng cả gà và thỏ có 8 cái chân. Hỏi trong chuồng có mấy con thỏ?

Phương pháp giải:

Học sinh có thể làm theo cách thử chọn: trường hợp có 1 con thỏ, 2 con thỏ, ... từ đó tìm số con gà trong mỗi trường hợp và lựa chọn đáp án thích hợp.

Lời giải chi tiết:

• Nếu có 1 con thỏ, tức là có 4 cái chân thỏ. Suy ra có 4 cái chân gà (vì 8 – 4 = 4).

Khi đó trong chuồng có 2 con gà (Vì mỗi con gà có 2 chân và 4 : 2 = 2).

Vậy có 1 con thỏ và 2 con gà.

• Nếu có 2 con thỏ, tức là có 8 cái chân thỏ (vì mỗi con thỏ có 2 chân và 4 × 2 = 8).

Suy ra không có con gà nào (vì 8 – 8 = 0). Do đó trường hợp này không xảy ra.

Vậy trong chuồng có 1 con thỏ và 2 con gà.

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 2 trang 127, 128, 129, 130 Bài 72: Ôn tập hình học

------------

Trên đây là: Toán lớp 2 trang 122, 123, 124, 125 Bài 71: Ôn tập phép nhân, phép chia Kết nối tri thức với hướng dẫn giải rất hay và chi tiết. Bên cạnh Giải Toán lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống, các em có thể tham khảo thêm Giải Toán lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo; Giải Toán lớp 2 Cánh Diều để kết hợp làm tất cả các dạng bài tập.

Hãy tham gia ngay chuyên mục Hỏi đáp các lớp của VnDoc. Đây là nơi kết nối học tập giữa các bạn học sinh với nhau, giúp nhau cùng tiến bộ trong học tập. Các bạn học sinh có thể đặt câu hỏi tại đây:

Hỏi đáp, thảo luận và giao lưu về Toán, Văn, Tự nhiên, Khoa học,... từ Tiểu Học đến Trung học phổ thông nhanh nhất, chính xác nhất.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
6
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Toán lớp 2

    Xem thêm