Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập trang 33 SGK Toán 2: Luyện tập Ki - lô - gam

Lời giải bài tập trang 33 SGK Toán 2

Giải bài tập trang 33 SGK Toán 2: Luyện tập Ki - lô - gam với lời giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập về đại lượng ki - lô - gam, các phép cộng trừ ki - lô - gam. Mời các bạn cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 33 SGK Toán 2: Luyện tập Ki - lô - gam (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 33/SGK Toán 2)

Bài 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

a) Cái cân đồng hồ Túi cam cân nặng mấy kg?

Giải bài tập trang 33 SGK Toán 2

b) Bạn Hoa cân nặng bao nhiêu kg?

Giải bài tập trang 33 SGK Toán 2

Bài giải

a) Túi cam cân nặng 1kg.

b) Bạn Hoa cân nặng 25kg.

Bài 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Câu nào đúng? Câu nào sai?

Giải bài tập trang 33 SGK Toán 2

a) Quả cam nặng hơn 1kg.

b) Quả cam nhẹ hơn 1kg.

c) Quả bưởi nặng hơn 1kg.

d) Quả bưởi nhẹ hơn 1kg.

e) Quả cam nặng hơn quả bưởi.

g) Quả bưởi nặng hơn quả cam.

Bài giải

Câu a) sai Câu d) sai

Câu b) đúng Câu e) sai

Câu c) đúng Câu g) đúng

Bài 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tính:

3kg + 6kg - 4kg = 8kg - 4kg + 9kg =

15kg - 10kg + 7kg = 16kg + 2kg - 5kg =

Bài giải

3kg + 6kg - 4kg = 5kg 8kg - 4kg + 9kg = 13kg

15kg - 10kg + 7kg = 12kg 16kg + 2kg - 5kg = 13kg

Bài 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Mẹ mua về 26kg vừa gạo nếp vừa gạo tẻ, trong đó có 16kg gạo tẻ. Hỏi mẹ mua về bao nhiêu kg gạo nếp?

Bài giải

Số kg gạo nếp là

26 - 16 = 10 (kg)

Đáp số: 10kg

Bài 5. (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Con gà cân nặng 2kg, con ngỗng nặng hơn con gà 3kg. Hỏi con ngỗng cân nặng mấy ki-lô-gam?

Bài giải

Số kg con ngỗng cân nặng là:

2 + 3 = 5 (kg)

Đáp số: 5kg

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 34 SGK Toán 2: 6 cộng với một số 6 + 5

Chia sẻ, đánh giá bài viết
9
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm