Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập trang 159 SGK Toán 2: Luyện tập Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000

Giải bài tập trang 159 SGK Toán 2: Luyện tập

Giải bài tập trang 159 SGK Toán 2: Luyện tập Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 với lời giải tương ứng từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập các kiến thức về phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 và luyện tập các dạng bài tập phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 158 SGK Toán 2: Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 159 SGK Toán 2: Luyện tập Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 159/SGK Toán 2)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính:

Giải bài tập trang 159 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

a. Kết quả bằng 331.

b. Kết quả bằng 732.

c. Kết quả bằng 451.

d. Kết quả bằng 222.

e. Kết quả bằng 461.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đặt tính rồi tính:

a) 986 – 264; 758 – 354; 831 – 120

b) 73 – 26; 65 – 19; 81 – 37.

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 159 SGK Toán 2

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Viết số thích hợp vào ô trống:

Số bị trừ

257

869

867

486

Số trừ

136

136

659

264

Hiệu

121

206

Hướng dẫn giải

Số bị trừ

257

157

869

867

486

Số trừ

136

136

659

661

264

Hiệu

121

121

210

206

222

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Trường Tiểu học Thành Công có 865 học sinh, Trường Tiểu học Hữu Nghị có ít hơn trường Tiểu học Thành Công 32 học sinh. Hỏi Trường Tiểu học Hữu Nghị có bao nhiêu học sinh?

Hướng dẫn giải

Số học sinh của Trường Tiểu học Hữu Nghị là:

865 – 32 = 833 (học sinh)

Đáp số: 833 học sinh.

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Số hình tứ giác có trong hình vẽ là:

Giải bài tập trang 159 SGK Toán 2

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hướng dẫn giải

Khoanh vào chữ D.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 160 SGK Toán 2: Luyện tập chung

Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm