Giải vở bài tập Toán 2 bài 97: Bảng nhân 5

Giải vở bài tập Toán 2 bài 97

Giải vở bài tập Toán 2 bài 97: Bảng nhân 5 giúp các em học sinh nắm được cách lập bảng nhân 5 và học thuộc lòng bảng nhân 5 và các bài toán có lời văn. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết bài giải để cùng luyện tập tốt các bài tập về bảng nhân 5.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 97 câu 1, 2, 3 , 4

Câu 1. Tính nhẩm:

5 × 2 =..…

5 × 3 =..…

5 × 4 =..…

5 × 9 =..…

5 × 8 =..…

5 × 7 =..…

5 × 5 =..…

5 × 6 =..…

5 × 10 =..…

5 × 1 =..…

1 × 5 =..…

4 × 5 =.....

Câu 2. Mỗi tuần lễ em đi học 5 ngày. Hỏi 8 tuần lễ em đi học được bao nhiêu ngày?

Bài giải

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Câu 3. Đếm thêm 5 rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:

5 ; 10 ; 15 ; … ; … ; 30 ; … ; … ; 45; … .

Câu 4. Số?

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 97

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Tính nhẩm:

5 × 2 = 10

5 × 3 = 15

5 × 4 = 20

5 × 9 = 45

5 × 8 = 40

5 × 7 = 35

5 × 5 = 25

5 × 6 = 30

5 × 10 = 50

5 × 1 = 5

1 × 5 = 5

4 × 5 = 20

Câu 2. Mỗi tuần lễ em đi học 5 ngày. Hỏi 8 tuần lễ em đi học được bao nhiêu ngày?

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 2 bài 97

Bài giải

Số ngày em đi học trong 8 tuần là

5 x 8 = 40 (ngày)

Đáp số: 40 ngày

Câu 3. Đếm thêm 5 rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:

5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 30 ; 35 ; 40 ; 45; 50 .

Câu 4. Số?

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 97

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
4 1.395
Sắp xếp theo

Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

Xem thêm