Giải vở bài tập Toán 2 bài 94: Luyện tập Bảng nhân 3

Giải vở bài tập Toán 2 bài 94

Giải vở bài tập Toán 2 bài 94: Luyện tập Bảng nhân 3 giúp các em học sinh nắm được cách lập bảng nhân 3 và học thuộc lòng bảng nhân 3 và các bài toán có lời văn. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết bài giải.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 94 câu 1, 2, 3 , 4, 5

Câu 1: Số?

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 94

Câu 2. Số ?

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 94

Câu 3. Mỗi đĩa có 3 quả cam. Hỏi 8 đĩa như thế có tất cả bao nhiêu quả cam?

Bài giải

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 4. Số?

a) 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; …. ; ….

b) 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; …. ; ….

Câu 5. Số?

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 94

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Số?

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 94

Câu 2. Số?

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 94

Câu 3. Mỗi đĩa có 3 quả cam. Hỏi 8 đĩa như thế có tất cả bao nhiêu quả cam?

Tóm tắt

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 94

Bài giải

Số quả cam có trong 8 đĩa là:

3 x 8 = 24 (quả)

Đáp số: 24 quả

Câu 4. Số?

a) 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14.

b) 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21 ; 24.

Câu 5. Số?

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 94

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
2 2.845
Sắp xếp theo

Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

Xem thêm